Famiris myIriscare Klachten

Non-profitpremie: dien uw verantwoordingsstukken in voor 31 maart 2023

In het kader van de non-profitakkoorden worden verschillende maatregelen voor de werknemers in de sector uitgevoerd. De non-profitpremie is een van die maatregelen.

Wat is de non-profitpremie?

Met die premie wordt de eindejaarspremie verhoogd. Het forfaitaire brutobedrag van die premie in 2022 varieert al naargelang een instelling overstapt op het IFIC-model of niet. Voor sectoren waarop het IFIC-model van toepassing is (rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, centra voor dagverzorging, initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen, revalidatiecentra) bedraagt het brutobedrag per VTE 330 euro. Voor de andere sectoren bedraagt het brutobedrag 1.500 euro.

Hoe brengt u alles in orde?

Die premie wordt op basis van verantwoordingsstukken geregeld. Die moet u uiterlijk op 31 maart 2023 naar Iriscare sturen. Het gaat om een Excelbestand, een verklaring op erewoord en loonstroken van de werknemers die de premie ontvingen.

U vindt alle informatie, de omzendbrief en de verschillende documenten die u moet terugsturen op onze pagina over de non-profitakkoorden.