Famiris myIriscare Klachten

Oproep tot kandidaat-opvanggezinnen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

De vzw Mentor Jeunes, die tot taak heeft niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in contact te brengen met opvanggezinnen of sponsorgezinnen en hen te begeleiden tijdens het opvangtraject, is momenteel op zoek naar opvanggezinnen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

Het opvangproject voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen wordt gesubsidieerd door de algemene administratie voor jeugdbijstand van de Federatie Wallonië-Brussel in het kader van het plan voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. De regering van de Federatie Wallonië-Brussel heeft het aanvullende karakter van de jeugdhulp met betrekking tot de opvang van niet-begeleide minderjarigen opnieuw bevestigd en in oktober 2015 besloten dat de jeugdhulpsector op humanitaire en ondersteunende wijze zijn knowhow kan inbrengen in de oplossingen die moeten worden gevonden om de meest kwetsbare minderjarigen op te vangen met respect voor menswaardigheid en hun rechten. Het onderdeel “gezinsopvang” maakt integraal deel uit van dit plan voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

De vzw Mentor Jeunes wil zichtbaarheid geven aan haar zoektocht naar opvanggezinnen met een filmpje dat beschikbaar is op haar Facebook– en Instagrampagina’s.

Mentor Jeunes is een vzw die niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in contact brengt met opvanggezinnen. Deze minderjarigen zijn hun land ontvlucht en alleen in België aangekomen. Het opvangproject van Mentor Jeunes is een alternatief voor de collectieve opvangcentra.

Wie kan opvangen?

Het opvangproject voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen staat open voor alle gezinssamenstellingen (eenoudergezinnen, jonge koppels, alleenstaanden, ouderen, enz.). Idealiter wordt de minderjarige voor minstens een jaar opgevangen.

Wat betekent het om opvanggezin te worden voor een niet-begeleide minderjarige?

Opvanggezin worden betekent een jongere met een bijzonder verleden de kans geven zijn of haar leven opnieuw op te bouwen in een warme, stimulerende en geruststellende menselijke omgeving.

Het betekent stabiliteit en evenwicht bieden en de integratie van de jongere in België makkelijker helpen verlopen waarbij tegelijkertijd de banden met zijn of haar familie en cultuur van herkomst worden beschermd.

Voor de opvanggezinnen is het de mogelijkheid om actief en concreet te reageren op het onrecht in de wereld. Het is ook de mogelijkheid tot uitwisseling en om los te komen van de eigen cultuur.

Wil je meer informatie?

Website voor jeugdbijstand van de Federatie Wallonië-Brussel