Famiris myIriscare Klachten

be.brussels, 1 webadres om de Brusselaar het leven makkelijker te maken

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest markeert een belangrijk keerpunt in de toegang tot overheidsinformatie met “be.brussels” een nieuwe generatie portaalsite, ten dienste van de burger.

In het Brussels Gewest worden meer dan 200 websites beheerd door de Brusselse overheid. Deze versnippering maakt het voor burgers soms moeilijk om informatie te vinden. Daarom is het Gewest gestart met de “Gewestelijke Webstrategie”, een project om het Brusselse weblandschap volledig te vernieuwen.

Het doel van de Gewestelijke Webstrategie ligt voor de hand: het imago van Brussel moderniseren, de online ervaring van de Brusselaar verbeteren, de websites van de verschillende overheidsinstellingen harmoniseren, minder sites en  de kosten voor het beheer van deze platforms bundelen. De nieuwe strategie zorgt er ook meteen voor dat het Brussels Gewest voldoet aan de “Europese single digital gateway-verordening“.

Toegankelijkheid, duidelijkheid en betrouwbaarheid van de informatie

Met de lancering van het nieuwe be.brussels is de eerste fase van de “Gewestelijke Webstrategie” afgerond. Het eerste thema van de portaalsite, “Over het Gewest”, is toegankelijk met recente informatie over de samenstelling, het bestuur en de organisatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De opstart van de volgende thematische sub-sites verloopt stap voor stap. De volgende fase, de lancering van de sites “Huisvesting” en “Vervoer en mobiliteit” vindt  binnenkort plaats.

Dit ambitieuze project was onmogelijk geweest zonder de bijdragen van de verschillende administraties.