Famiris myIriscare Klachten

Sluiting Orpea-rusthuizen

In februari kondigde Orpea via de pers aan dat het van plan is zeven rusthuizen in Brussel te sluiten. Voorlopig is er nog geen beslissing genomen. Iriscare werd niet formeel in kennis gesteld van dat plan en heeft dat vernomen via het persbericht.

Iriscare heeft het initiatief genomen om contact op te nemen met Orpea om bewarende maatregelen te nemen. In dat verband werd een brief verstuurd aan Orpea. Er zal ook een vergadering met de groep gehouden worden.

Bent u een bewoner van een van de betrokken rusthuizen? Verblijft een van uw naasten er? Als u vragen hebt, kan u contact opnemen met Home-info.