Famiris myIriscare Klachten

Projectoproep 2022: sectoren personen met een handicap en ouderen

In 2022 schrijft Iriscare nieuwe projectoproepen uit. Die moeten toelaten projecten te subsidiëren voor activiteiten in de sectoren gezondheid of bijstand aan personen, en meer bepaald in verband met het beleid voor ouderen en personen met een handicap.

Hoe kan je reageren op de projectoproep?

Belangstellende organisaties mogen hun kandidaatstellingsdossiers en de raming van het budget voor hun project vanaf 4 november 2021 en tot 24 december 2021, om 14 uur, opsturen naar Iriscare via het e-mailadres subsides-subsidies@iriscare.brussels.

Meer informatie over de verschillende stappen van de procedure vind je in het reglement van de projectoproep.

Welke projecten komen in aanmerking?

De projecten waarvoor deze projectoproep is bedoeld, moeten plaatsvinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en kunnen betrekking hebben op negen thema’s, gespreid over de twee sectoren.

Ouderensector

  • Zelfredzaamheid
  • Psychologisch welzijn
  • Aangepaste woning
  • Sociale omgeving
  • Alternatieve huisvesting

Sector voor personen met een handicap

  • Zelfredzaamheid
  • Sociale omgeving
  • Steun voor de vooropening van een nieuw centrum
  • Therapeutische ondersteuning

Welke kosten worden gesubsidieerd?

Drie soorten kosten komen in aanmerking bij deze projectoproep. Het gaat om werkingskosten, personeelskosten en – in sommige gevallen – bouw-, inrichtings- of uitrustingskosten.

Hoe lang loopt de financiering?

De geselecteerde projecten zullen (zolang er beschikbaar budget is) twee jaar lang worden gesubsidieerd. De subsidieperiode gaat in mei 2022 in en loopt af in april 2024.

Let op: voor elke toegekende subsidie zal uw instelling op termijn worden gevraagd een volledig verantwoordingsdossier op te sturen dat overeenstemt met de richtlijnen in de bijlage, waarin de nadere regels voor de subsidiëring worden verduidelijkt. Die bijlage wordt u toegestuurd samen met de kennisgeving van de toekenning van de subsidie. Het verantwoordingsdossier moet altijd een samenvattende inventaris van de verantwoordingsstukken bevatten (Overzichtstabel – Verantwoordingsstukken).

Met al uw vragen over de procedure voor projectoproepen kunt u terecht bij Iriscare, op het e-mailadres subsides-subsidies@iriscare.brussels.

Interessante documenten