Famiris myIriscare Klachten

eCat ook voor diensten in de sociale, culturele en sport- en evenementensector in Brussel!

Begin 2021 lanceerde Iriscare een overheidsopdrachtencentrale via dewelke zorggelateerde instellingen binnen het Brussels Gewest noodzakelijk, kwalitatief toereikend en zo voordelig mogelijk persoonlijk beschermingsmateriaal kunnen aankopen rechtstreeks bij de leverancier.

Vanaf maart 2021 kunnen ook (kleinere) diensten actief in de sociale sector, de sociale economie, de culturele sector en/of de sport- en evenementen sector zich inschrijven voor deze overheidsopdrachtencentrale. De dienst moet erkend zijn door het BHG, de DVC, Iriscare, de FGC of VGC. Ook diensten erkend door de Vlaamse Gemeenschap of de Federatie Wallonië-Bruxelles gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogen zich inschrijven.

Ook ziekenhuizen en zorgprofessionals kunnen gebruik maken van de eCat.

Meld u vandaag nog aan voor de eCat. Diensten die zich nu aanmelden, kunnen materiaal aankopen via de eCat vanaf 1 april 2020.

Alles weten over de eCat en de producten in de eCat? Over eCat.