Famiris myIriscare Klachten

De in de Brusselse rusthuizen getroffen maatregelen naargelang de epidemiologische fase

Na de laatste beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, de epidemiologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en na uitgebreid overleg met de sector heeft Iriscare de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen laten weten welke acties ze moeten ondernemen met betrekking tot bezoek, uitstappen en activiteiten voor hun bewoners. Bij elke beslissing moet er telkens rekening gehouden worden met de epidemiologische fase in de instelling. Iriscare heeft zijn instellingen een reeks thematische fiches bezorgd om deze verschillende fases en de te treffen maatregelen beter te visualiseren.

Bij de verschillende maatregelen die de Brusselse rusthuizen nemen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, streeft men naar een evenwicht tussen het welzijn en de veiligheid van de bewoners en het personeel. Om dat mogelijk te maken, is het absoluut noodzakelijk de te ondernemen acties aan te passen naargelang de epidemiologische fase.

Fiches per epidemiologische fase

Elke beslissing in een rusthuis of rust- en verzorgingstehuis moet genomen worden op grond van de geldende epidemiologische fase. Om ze te helpen, bezorgde Iriscare de Brusselse instellingen een reek fiches waarin de verschillende fases en de bijhorende te ondernemen acties uitvoerig toegelicht worden, of het nu gaat om bezoek, uitstappen, de kantine of de verschillende activiteiten in de instellingen. Wij bevelen elk rusthuis aan deze fiches af te drukken en ze op verschillende plaatsen uit te hangen, niet alleen om ze te kunnen raadplegen, maar ook zodat er duidelijk aangegeven staat in welke fase de instelling zich bevindt.

Bezoek in rusthuizen

Op het vlak van bezoek zijn de te ondernemen acties bepaald op grond van de epidemiologische fases. Als de epidemiologische fase de beperking van bezoek rechtvaardigt, dan moet de directie van de instelling Iriscare op de hoogte brengen om de duur van die beperking te bepalen en te verduidelijken hoe de bewoners met hun naasten zullen kunnen communiceren. Geen van de epidemiologische fases in het rusthuis of rust- en verzorgingstehuis rechtvaardigt de volledige opschorting van het bezoek. Bezoek kan enkel opgeschort worden ingeval dit op gemeentelijk niveau of op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt besloten omwille van de epidemiologische situatie in de gemeente of het Gewest. Wordt bezoek dan opgeschort, dan is het van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de bewoners het contact met hun bezoekers kunnen onderhouden. Dat kan bijvoorbeeld aan een venster van de instelling, met de telefoon of via videoconferentie.

Uitstappen van bewoners

Ook uitstappen worden afgestemd op de verschillende epidemiologische fases. Daar waar individuele en groepsuitstappen (van maximaal vijf personen en met inachtneming van de preventiemaatregelen) toegelaten zijn in fase 0 en 1, behalve overnachtingen eens de nationale epidemiologische fase werd afgekondigd zoals vandaag, worden niet-noodzakelijke uitstappen echter afgeraden in de daaropvolgende fases. Om te voorkomen dat de bewoners te veel afgezonderd worden of wegkwijnen en om bij te dragen tot hun welzijn, worden niet-noodzakelijke uitstappen evenwel niet langer verboden in deze fases maar maximaal beperkt tot 2u. Een uitzondering op deze regel geldt voor (vermoedelijk) met COVID-19 besmette bewoners, voor wie om het even welke uitstap verboden is.

Psychologische ondersteuning

Om de instellingen zo goed mogelijk te ondersteunen, is er op verzoek van minister Maron en in samenwerking met het Belgische Rode Kruis, de ‘Fédération des Maisons Médicales’ en de vzw Abbet een aanbod aan steunmaatregelen uitgewerkt, waarop de instellingen en hun personeel een beroep kunnen doen. Er kan ook gedacht worden aan ondersteuning voor de bewoners door een eerstelijnspsycholoog, of dat nu in persoon of via videoconferentie is in samenwerking met de dienst geestelijke gezondheidszorg Rivage ten Zaet via het project Dionysos.
Het is van cruciaal belang om iedereen erop te wijzen dat de preventiemaatregelen nog steeds moeten worden toegepast om de verspreiding van het virus af te remmen. Gelet op het uitzonderlijke karakter van deze situatie, is het uiterst noodzakelijk dat iedereen zijn rol vervult. Alleen samen kunnen we ons door deze crisis slaan. Ik bescherm jou, jij beschermt mij.

 

Meer informatie

U vindt alle informatie in de omzendbrieven met betrekking tot coronavirus.

Contact:

pers@iriscare.brussels