Famiris myIriscare Klachten

Iriscare preciseert de maatregelen om rusthuizen te helpen inspelen op een eventuele tweede golf

Na uitgebreid overleg met de sector bezorgde Iriscare zijn rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen een reeks in te voeren maatregelen om gepast te kunnen reageren op een eventuele heropflakkering van COVID-19. Er zijn twee belangrijke data voor de invoering ervan: 31 juli en 15 september. Iriscare blijft – bijvoorbeeld via opleidingen, maar ook de levering van materiaal – zijn instellingen ondersteunen en begeleiden om klaar te staan voor een eventuele tweede golf.

Om de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen te helpen een eventuele heropflakkering van COVID-19 te beheren, stuurde Iriscare hun een omzendbrief met een reeks maatregelen om in te voeren op korte en middellange termijn. Die omzendbrief is het resultaat van uitgebreid overleg met de vertegenwoordigers van de rusthuizen en de vakorganisaties. Hij voorziet in verscheidene maatregelen om een eventuele tweede golf van COVID-19 op te vangen.

Invoering in twee fases

Er zijn twee belangrijke data voor de invoering van die maatregelen in de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen. Tegen 31 juli moet elke instelling meer bepaald een cel voor crisisbeheer oprichten, maar daarnaast ook een actieplan opstellen en een samenwerking opzetten met een ziekenhuis en een laboratorium. Tegen 15 september moeten de instellingen die samenwerking met het ziekenhuis en het laboratorium geformaliseerd hebben. Verder moeten ze een opleidingsprogramma samenstellen en een leveringscontract voor zuurstofconcentratoren afsluiten.

Ondersteuning door Iriscare

Iriscare is op de hoogte van de werklast en problemen waarmee zijn instellingen dagelijks geconfronteerd worden. Het is dus erg belangrijk de Brusselse gezondheidswerkers de best mogelijke ondersteuning te bieden. Zij vormen immers de eerste lijn tijdens deze gezondheidscrisis. Daarom voert Iriscare een aantal ondersteuningsmaatregelen in om zijn instellingen zo goed mogelijk te begeleiden. Dat zal het met name doen door opleidingen te organiseren, een stock aan beschermingsmiddelen aan te leggen, een medische cel op te richten en een centraal telefoonnummer te creëren dat kan worden geactiveerd in een crisissituatie. Daarnaast zal men ook een beroep kunnen doen op psychosociale ondersteuning dankzij een samenwerking met de vzw ABBET. Via de Gezondheidsinspectiedienst van de GGC, versterkt met de medische cel van Iriscare, kunnen de instellingen ook specifieke ondersteuning krijgen als er COVID-clusters opduiken (d.w.z. twee bevestigde gevallen binnen zeven kalenderdagen).

Maatregelen die voortvloeien uit overleg

Om de instellingen klaar te stomen voor een eventuele tweede golf, is de omzendbrief vrij veelomvattend. Zo worden de te volgen procedures voor testen en contactopvolging er uitvoerig in toegelicht, net zoals de aanbevelingen om de families van bewoners te informeren en gerust te stellen, de instructies voor een terugkeer uit het buitenland en de maatregelen om personeelstekorten op te vangen.

Het bereikte akkoord is het resultaat van overleg met de verschillende actoren uit de sector in het Brussels Gewest. De invoering van deze maatregelen moet toelaten een evenwicht te vinden tussen het welzijn en de veiligheid van de bewoners en het personeel van de Brusselse rusthuizen.

Meer informatie

U vindt alle informatie in de omzendbrieven met betrekking tot coronavirus.

Contact

pers@iriscare.brussels