Famiris myIriscare Klachten

Eerste week Brusselse contactopvolging: stand van zaken

De Brusselse gezondheidsautoriteiten zijn op maandag 11 mei onder leiding van de Diensten van het Verenigd College (dat deel uitmaakt van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) van start gegaan met het Brusselse luik van de contactopvolging in het kader van de COVID-19 epidemie.

In deze eerste week zijn 1.450 mensen gecontacteerd door de contactopvolgers van de overheid. In het Brusselse Call Center zijn intussen 145 contactopvolgers opgeleid, waarvan er 129 al effectief aan de slag zijn.  Daarnaast zijn er ook al 20 field agents actief op het terrein . Deze field agents worden ingezet om mensen die direct of indirect met het COVID-19 virus in contact gekomen zijn, te bevragen en te adviseren wanneer ze telefonisch niet bereikbaar zijn

Contactopvolging is een methode waarbij wordt onderzocht met wie iemand in contact is geweest als die drager van het coronavirus blijkt te zijn, of in sommige gevallen zeer waarschijnlijk drager kan zijn van het virus. Als we die contacten snel kunnen opsporen, kunnen ze ook geïnformeerd worden dat ze mogelijk drager kunnen zijn van het virus en kan hun het juiste advies gegeven worden om zo de verdere verspreiding van het virus zo snel mogelijk in te dijken.

Brussels minister van Gezondheid en Welzijn Alain Maron: “een succesvolle versoepeling van de maatregelen is een objectief op zich. Dit hangt af van de mate waarin de contactopvolging goed verloopt. Meer dan ooit moet ieder voor zich zijn verantwoordelijkheid nemen en hebben we solidariteit nodig tussen iedereen als noodzakelijke voorwaarde voor een verdere versoepeling.”

Meer informatie over hoe contactopvolging in zijn werk gaat.

Meer informatie?

pers@iriscare.brussels