Famiris myIriscare Klachten

FAQ – Tracing

Laatste update : 4 mei 2020

Contactopvolging is een van de maatregelen waarmee we samen de verspreiding van het virus kunnen tegengaan.  Door de basisreflexen correct toe te passen, kan jij er mee voor zorgen dat het virus niet wordt overgedragen op anderen. Meer informatie.

Wat is contactopvolging precies?

Contactopvolging is een methode waarbij wordt onderzocht met wie iemand in contact is geweest als die drager van het coronavirus blijkt te zijn, of in sommige gevallen zeer waarschijnlijk drager kan zijn van het virus. Als we die personen snel kunnen opsporen, kunnen we hen informeren dat ze ook drager kunnen zijn van het virus en hen het juiste advies geven.

Contactopvolging is een methode die wereldwijd gebruikt wordt om de verspreiding van ziektes te beperken en werd al gebruikt voor bijvoorbeeld mazelen. In België is contactonderzoek een historische samenwerking tussen het Waalse AVIQ, de Diensten van het Verenigd College (COCOM) in Brussel,  Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

Waarom doen we nu contactopvolging?

Contactopvolging is enkel haalbaar en nuttig wanneer het aantal besmettingen beperkt is. Tijdens de piek van het aantal besmettingen was het onmogelijk om iedere zieke persoon te contacteren en te vragen met wie hij of zij in contact is geweest. Het zal helpen om een opflakkering van het virus tijdig vast te stellen en te kunnen ingrijpen, zodat de verspreiding wordt afgeremd.

Ben ik verplicht om mee te werken aan de contactopvolging?

Jouw bijdrage kan jezelf en anderen helpen. Dankzij jouw hulp kunnen anderen tijdig geïnformeerd en geadviseerd worden. Hoe meer contacten we op tijd kunnen opsporen, hoe kleiner het risico op een nieuwe golf besmettingen. Zo vermijden we samen nieuwe strenge maatregelen. Medewerking is dus niet verplicht, maar is een vorm van solidariteit en burgerzin.

Welke contacten zullen worden opgevolgd?

Als je zelf ziek bent of symptomen vertoont, dan is het belangrijk om je contacten te kennen vanaf 2 dagen voor je eerste klachten en tot het moment dat je thuis in isolatie zit.

Zijn mijn gegevens wel genoeg beschermd in deze contactopvolging?

Ja, we gaan op uiterst vertrouwelijke manier om met de informatie.

 • De informatie die je doorgeeft wordt enkel gebruikt om het nodige advies te kunnen geven aan je contactpersonen. Zo help jij mee aan de vertraging van het virus.
 • Alleen de bevoegde dienst die jou contacteert, krijgt toegang tot je contactenlijst. Niet je werk, familie, politie, andere overheidsdiensten, …
 • Ben je besmet met Covid-19 en je verblijft of bent in regelmatig contact met een gemeenschap zoals een woon- en zorgcentrum, een instelling voor gehandicapten, school,…dan wordt de referentiearts gecontacteerd.
 • De contactpersonen die op jouw lijstje staan krijgen jouw naam ook niet te horen. Je blijft anoniem.
 • De persoon die je contactpersonen opbelt is verplicht tot geheimhouding. Je gegevens worden bewaard in een beveiligde databank van de overheid.
 • De informatie die je doorgeeft wordt op geen enkel ogenblik gebruikt om na te gaan of je de maatregelen naleeft. Het wordt niet gedeeld met politie, justitie of andere controlediensten.

Hoe wordt de overheid verwittigd?

Als je ziek bent, neem je contact op met je huisarts. Je huisarts schrijft je bij vermoeden van besmetting een test voor en je gegevens gaan automatisch naar de beveiligde databank. Het callcenter wordt enkel verwittigd indien je test positief bleek te zijn. In uitzonderlijke gevallen kan de arts je gegevens ook meteen doorgeven aan het callcenter om de contactopvolging sneller op te starten. Dit geldt enkel voor zeer verdachte Covid-19-gevallen.

Je huisarts deelt je in elk geval je resultaten mee, positief of negatief.

Wanneer start de contactopvolging?

Als je langsgaat bij de huisarts en er een vermoeden is van covid-19, zal de arts een test afnemen. Je blijft vervolgens in thuisisolatie. Als je wordt getest op het coronavirus, dan wacht de overheid op het resultaat alvorens jou te contacteren. Als het resultaat van je test positief blijkt, dan kunnen jij en je contacten een telefoontje of bezoek verwachten van een medewerker van de overheid. Vanaf dan start het contactonderzoek. Test je negatief? Dan start er geen contactopvolging, tenzij je huisarts of basis van je ziektebeeld denkt dat het testresultaat verkeerd was. Je huisarts kan dan toch nog beslissen om het contactonderzoek te laten starten

Heeft de huisarts een sterk vermoeden dat je Covid-positief bent? Dan wordt niet gewacht op het testresultaat en start de contactopvolging zo snel mogelijk.

Wat als ik niet iedereen kan opsommen?

Het is eigen aan contactopvolging dat je niet iedereen kan opsommen. Dat is ook niet erg. Probeer echter zoveel mogelijk contacten op te noemen zodat we de juiste adviezen kunnen geven aan alle mogelijke contacten.

Het blijft hierdoor ook uiterst belangrijk dat je de basisreflexen blijft opvolgen:

 • Blijf thuis als je je ziek voelt
 • Was vaak en grondig je handen
 • Houdt 1,5 meter afstand van anderen
 • Beperk je fysieke sociale contacten. Spreek met familie en vrienden af via online toepassingen.

Kan ik gaan werken als ik in contact ben geweest met een Covid-19-patiënt?

Wanneer je een hoog risico-contact bent, dit betekent dat je lang en van dichtbij met iemand in contact bent geweest bijvoorbeeld met een collega die naast je zit, moet je 14 dagen in thuisisolatie. Je kan dus 14 dagen niet gaan werken. Indien je van thuis uit kan werken, kan je dit nog verderzetten. Kan je niet van thuis uit werken, dan zal je je werkgever moeten inlichten dat je 14 dagen afwezig bent. Als je werkt in een essentieel beroep (bv. als verpleegkundige), kan het uitzonderlijk zijn dat je toch gevraagd wordt om te gaan werken indien dit noodzakelijk is om de continuïteit van de zorg te waarborgen. Hierbij moeten strikte voorwaarden gerespecteerd worden, die je werkgever met je zal overlopen.

Ben je een laag risico-contact, dit betekent dat je heel kort in contact bent gekomen met iemand bijvoorbeeld een collega die niet naast je zit op het werk, dan hoef je niet in isolatie maar dien je wel de basisreflexen goed op te volgen. Je werkt dus best zoveel mogelijk van thuis uit. Kan dit niet? Dan kan je gaan werken, maar dien je wel je neus en mond te bedekken met bijvoorbeeld een mondmasker.

Word ik getest als ik een contactpersoon ben van iemand die nu ziek blijkt te zijn?

Ben je een laag risico-contact en heb je geen symptomen? Dan word je niet getest. Krijg je toch symptomen? Dan bel je naar je huisarts. Die zal bepalen of een laboratoriumtest nodig is.

Ben je een hoog risico-contact? Als je veel professioneel contact hebt met personen uit de risicogroep (bv. mensen ouder dan 65 jaar) dan word je getest op het einde van de 14 dagen dat je thuis moet blijven. Als je zelf symptomen hebt, bel dan naar je huisarts. Die zal bepalen of een laboratoriumtest nodig is.

Ik ben in contact geweest met een hoog risico-contact. Ben ik nu zelf ook een hoog risico-contact?

Neen, je bent een hoog risico-contact als je in contact bent geweest met iemand die ziek is.

Wat moet ik doen als ik in thuisisolatie moet als ik zelf ziek ben?

 • Bel je huisarts. Hij of zij zal je het nodige advies geven en je telefoonnummer vragen.
 • Je blijft minstens 7 dagen thuis, duren je symptomen langer, dan blijf je langer thuis.
 • Je verlaat je huis niet. Je gaat dus niet winkelen, je gaat ook niet wandelen. Je kan wel in je eigen tuin of op je eigen terras zitten. Je kan ook je brievenbus leegmaken. Je boodschappen kan je laten leveren of je vraagt aan iemand uit je omgeving om die tijdelijk voor jou te doen.
 • Je vermijdt contact met mensen uit de risicogroep.
 • Je isoleert je zoveel mogelijk van je huisgenoten. Je slaapt en eet dus ook apart.
 • Verlucht regelmatig de ruimte waarin je vaak verblijft.

Wat moet ik doen als ik in thuisisolatie moet als ik een hoog risico-contact ben?

 • Je blijft 14 dagen thuis.
 • Je mag je woning enkel verlaten voor strikt noodzakelijke aankopen zoals voeding en geneesmiddelen. Je draagt hierbij altijd een mondmasker en vermijd contact met anderen. Je ontvangt thuis geen bezoek.
 • Je kan naar buiten voor noodzakelijke aankopen zoals bijvoorbeeld voeding en geneesmiddelen.
 • Draag een mondmasker (voor tips kan je een kijkje nemen).
 • Bel je huisarts van zodra je symptomen krijgt.
 • Zorgverleners kunnen aan het werk blijven als dat nodig is voor de dienstverlening en dragen hierbij beschermingsmateriaal. Hierbij moeten strikte voorwaarden gerespecteerd worden die je werkgever met jou zal overlopen.