Welkom bij IRISCARE

Iriscare is de nieuwe instelling voor openbaar nut (ION) bevoegd voor een groot deel van de federale bevoegdheden die in het kader van de 6de Staatshervorming zijn overgekomen naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Die bevoegdheden zijn Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslagen.