Famiris myIriscare Klachten

Teams van multidisciplinaire ondersteuning palliatieve zorg

Waarover gaat het?

Iemand in zijn laatste levensfase die behoefte heeft aan onafgebroken palliatieve zorg en thuis wenst te blijven (of in een andere leefomgeving) kan, als de behandelend arts akkoord gaat, een beroep doen op de tussenkomst van een ondersteunend tweedelijnsteam, dat gespecialiseerd is in palliatieve verzorging.

Deze bevoegdheid wordt uitgeoefend door Vivalis van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Welke rol speelt Iriscare?

Iriscare is belast met de financiering van de overeenkomsten van de multidisciplinaire begeleidingsteams voor palliatieve verzorging.

Welke documenten moet u gebruiken voor de facturatie?

De terugbetaling van uw verstrekkingen gebeurt via facturen aan de Brusselse verzekeringsinstellingen.

Hier kan u de nieuwe facturatiedocumenten terugvinden.

Vul het formulier in en stuur het naar de Brusselse verzekeringsinstelling van de betrokken begunstigde. U vindt de contactgegevens en alle relevante informatie op de pagina over de Brusselse verzekeringsinstellingen.

Welke nomenclatuurnummers moet u gebruiken?

De huidige nomenclatuurcodes blijven van toepassing na de overdracht van deze RIZIV-overeenkomsten naar Iriscare in 2019. Wanneer nieuwe nomenclatuurcodes worden gecreëerd voor Brusselse verstrekkingen, zal een nieuw coderingsprincipe worden gebruikt zodat de deelentiteit in de code kan worden geïdentificeerd.

Hoe moet u de boekhouddocumenten bezorgen?

Documenten zoals de balans en de resultatenrekening moeten worden bezorgd aan de dienst Budget, Financiering en Monitoring van Iriscare:

Dienst Budget, Financiering en Monitoring
Belliardstraat 71 bus 2
1040 Brussel
fin@iriscare.brussels

Vragen kunt u stellen aan die dienst.

Hoe moet u de personeelsdocumenten bezorgen?

Documenten zoals het personeelsoverzicht en de wijziging van de personeelsformatie moeten worden bezorgd aan de dienst Budget, Financiering en Monitoring van Iriscare:

Dienst Budget, Financiering en Monitoring
Belliardstraat 71 bus 2
1040 Brussel
fin@iriscare.brussels

Wat met Curas en de eindeloopbaanmaatregelen?

Sinds januari 2023 werkt Iriscare met een eigen financieringsapplicatie Curas, ter vervanging van de federale applicatie RaaS.

Deze nieuwe toepassing is bedoeld voor de financiering van de eindeloopbaanmaatregelen, de forfaitaire tegemoetkoming en de derde pijler.

Voor uw sector werkt Curas momenteel enkel voor de eindeloopbaanmaatregelen.

Iriscare verzamelt via Curas personeelsgegevens van uw organisatie om de financiering correct te berekenen, betalen en communiceren aan de Brusselse zorgvoorzieningen. Iriscare wenst met Curas een transparante tool aan te bieden om financieringsgegevens op een beveiligde manier uit te wisselen met uw zorgvoorziening.

Geregistreerde toegangsbeheerders en gebruikers kunnen zich inloggen via deze link, met de elektronische identiteitskaart (e-id) of via de identificatiemethode « itsme ».