Famiris myIriscare Klachten

Psychiatrische verzorgingstehuizen

Wat is een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)?

Een Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) is een tehuis voor personen met een gestabiliseerde chronische psychische problematiek of een mentale beperking.

Wat zijn de doelstellingen van een PVT?

Net zoals de initiatieven voor beschut wonen (IBW’s) hebben de PVT’s een verhoging van de zelfredzaamheid en re-integratie in de maatschappij als doel. Het grote verschil tussen die twee soorten instellingen schuilt in de intensiteit van de begeleiding aan de begunstigden.  In een PVT is er vaker een multidisciplinaire omkadering aanwezig dan in een IBW. De PVT’s creëren echter een familiale leefomgeving die serener is dan de leefomgeving van een ziekenhuis.

Bovendien bevinden de PVT’s zich in een lokale leefgemeenschap en staan open naar de buitenwereld. De bewoners verblijven in een individuele kamer of een tweepersoonskamer en kunnen gebruik maken van gemeenschappelijke ruimtes.  Hun zelfredzaamheid en hun herstel worden gestimuleerd door de organisatie van diverse activiteiten: logopedie, ergotherapie, dagelijkse huishoudelijke activiteiten, reizen en culturele uitstappen, evenementen, sport, animatie, creatieve workshops, therapeutische groepen enz.

Wie kan er terecht?

Deze vorm van collectief verblijf is bedoeld voor twee categorieën van begunstigden:

  • personen met gestabiliseerde chronische psychische en psychiatrische moeilijkheden voor wie zorg in een psychiatrisch ziekenhuis niet langer nodig is.
  • personen met een mentale beperking.

Wat verandert vanaf 2019?

Vanaf 1 januari 2019 financiert Iriscare de Brusselse bicommunautaire PVT’s. Die bevoegdheid wordt als gevolg van de zesde staatshervorming van de federale overheid aan de deelentiteiten overgedragen.

Deze overgang is de gelegenheid om de facturering op technisch vlak te updaten: de papieren facturering wordt vervangen door een elektronische factuur.

Die nieuwe procedure wordt hier in detail toegelicht en zou de gegevensstromen tussen de PVT’s, de Brusselse verzekeringsinstellingen en Iriscare moeten vereenvoudigen.

Het beheer en de planning van de normen en erkenningen blijven wel onder de bevoegdheid van de Diensten van het Verenigd College van de GGC.

RaaS (RVT-as-a-Service)

Toegang krijgen tot RaaS gebeurt via het federale eHealth. U dient zich in te loggen met uw elektronische identiteitskaart of een andere identificatiemethode zoals “itsme“.