Famiris myIriscare Klachten

Psychiatrische verzorgingstehuizen

 Waarover gaat het?

Een psychiatrisch verzorgingstehuis of PVT is een collectieve verblijfsstructuur voor personen met een gestabiliseerde chronische psychische stoornis of een verstandelijke handicap.

De Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zijn bevoegd voor de normen en de erkenning van de PVT’s.

Welke rol speelt Iriscare?

Iriscare financiert de PVT’s via de Brusselse verzekeringsinstellingen.

Wat is Curas?

Sinds januari 2023 werkt Iriscare met een eigen financieringsapplicatie Curas, ter vervanging van de federale applicatie RaaS. Deze nieuwe applicatie is bestemd voor de financiering van de eindeloopbaanmaatregelen (voor de ROB, RVT, CDV, IBW, PVT, REVA en PALL), de forfaitaire tegemoetkoming (voor de ROB, RVT en CDV) en het derde luik (voor de ROB, RVT en CDV).

Iriscare verzamelt via Curas personeelsgegevens van uw organisatie om de financiering correct te berekenen, betalen en communiceren aan de Brusselse zorgvoorzieningen. Iriscare wenst met Curas een transparante tool aan te bieden om financieringsgegevens op een beveiligde manier uit te wisselen met uw zorgvoorziening.

Geregistreerde toegangsbeheerders en gebruikers kunnen zich inloggen via deze link, met de elektronische identiteitskaart (e-id) of via de identificatiemethode « itsme ».