Famiris myIriscare Klachten

Initiatieven voor beschut wonen (IBW)

Wat zijn initiatieven voor beschut wonen?

Initiatieven voor beschut wonen (IBW) zijn woon- en begeleidingsvoorzieningen voor volwassenen die om psychiatrische redenen moeilijkheden hebben om zelfstandig te leven. Deze overgangswoningen zijn geïntegreerd in de verschillende wijken van de hoofdstad. De initiatieven bieden tijdelijk begeleiding en accommodatie aan ter aanvulling van de psychiatrische ziekenhuizen. De bewoners wonen alleen of in groep, tot maximaal tien personen, afhankelijk van de grootte van het IBW.

Wat zijn de doelstellingen van een IBW?

Een IBW vangt psychologisch kwetsbare personen op en streeft daarbij een tweeledig doel na: hen opnieuw in het sociale leven integreren en hun zelfredzaamheid bevorderen. Daarbij zorgt een multidisciplinair team voor een – naargelang de situatie – permanente of occasionele begeleiding, zodat de bewoners alle vaardigheden verwerven of ontwikkelen die nodig zijn voor hun re-integratie in het sociale leven. Dat gespecialiseerde team biedt ondersteuning op verschillende aspecten van het dagelijks leven, zoals onder meer op administratief en huishoudelijk vlak. Overdag hebben de bewoners een dagbesteding sommigen gaan naar dagactiviteitencentra, anderen volgen een behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis, volgen een opleiding, gaan werken of doen aan vrijwilligerswerk.

Wie kan er terecht?

IBW zijn bestemd voor volwassenen die als gevolg van psychiatrische stoornissen moeilijkheden hebben om volledig zelfstandig te leven. Om toegelaten te worden tot een IBW moet de gezondheidstoestand van deze personen voldoende gestabiliseerd zijn. Om gespecialiseerde diensten te kunnen aanbieden zijn sommige IBW gericht op bepaalde doelgroepen (eenoudergezinnen, jongvolwassenen, ouderen enz.).

Hoeveel kost een verblijf in een initiatief voor beschut wonen?

Begeleiding

De begeleiding door het personeel van het IBW wordt gefinancierd door Iriscare.

Andere medische zorg die niet behoort tot het aanbod van het IBW (zoals medicatie, ereloon voor huisarts of psychiater enz.) moet wel nog apart betaald worden.

Verblijf

De bewoners betalen maandelijks huur, waarvan de prijs verschilt naargelang het IBW.

Via individueel beschut wonen kunnen bewoners ook in hun eigen huis blijven wonen of een huis op de private vastgoedmarkt huren.

Wat verandert er vanaf 2019?

Vanaf 1 januari 2019 financiert Iriscare de Brusselse bicommunautaire IBW. Die bevoegdheid wordt als gevolg van de zesde staatshervorming van de federale overheid aan de deelentiteiten overgedragen.

Het beheer en de planning van de normen en erkenningen blijven wel onder de bevoegdheid van de Diensten van het Verenigd College van de GGC.

RaaS (RVT-as-a-Service)

Toegang krijgen tot RaaS gebeurt via het federale eHealth. U dient zich in te loggen met uw elektronische identiteitskaart of een andere identificatiemethode zoals “itsme“.