Famiris myIriscare Klachten

Initiatieven voor beschut wonen

Waarover gaat het?

Initiatieven voor beschut wonen of IBW’s zijn leefomgevingen waar volwassenen die door psychiatrische problemen moeilijk zelfstandig kunnen wonen, worden begeleid.

Vivalis van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) is bevoegd voor de normen en de erkenning van de IBW’s.

Welke rol speelt Iriscare?

Iriscare financiert de IBW’s via de Brusselse verzekeringsinstellingen.

Wat is Curas?

Sinds januari 2023 werkt Iriscare met een eigen financieringsapplicatie Curas, ter vervanging van de federale applicatie RaaS. Deze nieuwe applicatie is bestemd voor de financiering van de eindeloopbaanmaatregelen (voor de ROB, RVT, CDV, IBW, PVT, REVA en PALL), de forfaitaire tegemoetkoming (voor de ROB, RVT en CDV) en het derde luik (voor de ROB, RVT en CDV).

Iriscare verzamelt via Curas personeelsgegevens van uw organisatie om de financiering correct te berekenen, betalen en communiceren aan de Brusselse zorgvoorzieningen. Iriscare wenst met Curas een transparante tool aan te bieden om financieringsgegevens op een beveiligde manier uit te wisselen met uw zorgvoorziening.

Geregistreerde toegangsbeheerders en gebruikers kunnen zich inloggen via deze link, met de elektronische identiteitskaart (e-id) of via de identificatiemethode “itsme“.