Famiris myIriscare Klachten

Rookstopbegeleiding

Woont u in Brussel en wilt u stoppen met roken?

In bepaalde omstandigheden heeft u recht op een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten voor rookstopbegeleiding. Deze begeleiding dient te worden gevolgd bij een arts of erkende tabakoloog.

Waar kan ik terecht?

U kan rookstopbegeleiding aanvragen bij uw arts of bij een erkende tabakoloog.

Een tabakoloog is een arts (huisarts of specialist), een andere zorgverstrekker (verpleegkundige, kinesist, vroedvrouw, …) of een psycholoog die een specifieke opleiding tabakologie heeft gevolgd. De lijst met de erkende tabakologen in uw regio vindt u via deze link.

Aantal en tijdsduur consultaties

De eerste sessie rookstopbegeleiding duurt 45 minuten, de volgende 7 sessies duren 30 minuten.

Elke Brusselse patiënt heeft recht op 8 terugbetaalde consultaties in de loop van 2 kalenderjaren.

Zwangere vrouwen hebben per zwangerschap recht op 8 sessies rookstopbegeleiding.

Tegemoetkoming in de kosten van rookstopbegeleiding

Om te genieten van een gedeeltelijke terugbetaling moet u een arts of een erkende tabakoloog in Brussel raadplegen en aangesloten zijn bij een ziekenfonds. Indien u een erkende tabakoloog buiten Brussel wilt raadplegen, kan u ook een terugbetaling krijgen op voorwaarde dat deze de Brusselse facturatieprocedure volgt.

De bedragen van de tegemoetkomingen zijn vastgelegd als volgt:

  • € 30 voor de eerste sessie
  • € 20 voor de zeven volgende sessies
  • € 30 voor de zwangere vrouw
    (Er is hiervoor een attest nodig van de gynaecoloog met de vermoedelijke bevallingsdatum).

Na de raadpleging van uw arts of tabakoloog dient u de volgende documenten op te sturen naar het ziekenfonds:

  • het ondertekende getuigschrift verstrekte hulp indien de rookstopbegeleiding gebeurt door een arts of een erkende tabakoloog die een zorgverstrekker is (bvb. verpleegkundige, kinesist, …)
  • het ondertekende factuur indien de dienstverlener een erkende tabakoloog is die geen zorgverstrekker is zoals bvb. een psycholoog.