Famiris myIriscare Klachten

Diensten die actief zijn op het vlak van risicobeperking

Iriscare is bevoegd voor de erkenning, met inbegrip van de opdrachten inzake inspectie en controle, en de subsidiëring van de diensten die actief zijn op het vlak van de beperking van de risico’s die aan druggebruik verbonden zijn.

Wat is het?

Risicobeperking is een volksgezondheids- en gezondheidsbevorderingstrategie om de schade door het gebruik van psychoactieve producten te voorkomen of te beperken, de risico’s voor de gezondheid te verminderen en de verslaving en sociale re-integratie van de druggebruiker aan te pakken. Risicobeperking past binnen het kader van gezondheidsbevordering en begeleiding, en stelt het individu centraal in haar acties.

Welke rol spelen diensten die actief zijn op het vlak van risicobeperking?

Diensten die actief zijn op het vlak van risicobeperking leggen zonder voorafgaande voorwaarden contact met druggebruikers. De diensten zijn laagdrempelig. De dienst voert in dat verband verschillende activiteiten uit afhankelijk van de gebruiker. Activiteiten om de gezondheid te bevorderen zijn:

  • voorlichting;
  • bewustmaking;
  • doorverwijzing van de druggebruikers naar diensten voor gespecialiseerde zorg;
  • opsporing van ziekten, met inbegrip van opsporing van overdraagbare ziekten die verbonden zijn aan druggebruik;

activiteiten zoals de verdeling van gezondheidsproducten en schoon materiaal, zodat er minder gezondheidsrisico’s optreden tijdens het gebruik.

De dienst die actief is op het vlak van risicobeperking organiseert en beheert ook een consumptiezaal met laag risico.

Wat is een consumptiezaal met laag risico?

Een consumptiezaal met laag risico is een veilige gebruiksruimte. Gebruikers kunnen de drugs die ze zelf meebrengen ter plaatse in veilige omstandigheden gebruiken. Een dergelijk initiatief helpt gezondheidsrisico’s die aan druggebruik verbonden zijn te beperken, vermindert het aantal overdoses en gaat de verspreiding van overdraagbare ziekten tegen. In die consumptiezaal kunnen medewerkers en gebruikers contact leggen met het oog op ondersteuning, opname of zelfs behandeling, als de gebruiker dat wenst.

Op lange termijn vermindert dat systeem de onveiligheid, vooral op de openbare weg of in de stations voor het openbaar vervoer. Concreet hebben de gebruikers toegang tot zorgdiensten, sociale contacten en psychosociale behandelingsmogelijkheden. Ze kunnen ook in contact komen met maatschappelijk en gezondheidswerkers in een zorgzame omgeving waarin niet geoordeeld wordt. Er is veel meer dan een gewone consumptiezaal, er wordt ook aan bewustmaking gewerkt in een echte sociale re-integratiedynamiek.

Welke diensten zijn erkend in Brussel?

Open:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 10.00 - 17.00 uur
Woensdag: 12.00 - 17.00 uur

GATE wordt beheerd door de vzw Transit, die de klok rond telefonisch bereikbaar is. +32 (0)2 215 89 90

Woeringenstraat 9, 1000 Brussel

02 253 59 99

nl.transitasbl.be/

email@transitasbl.be