Famiris myIriscare Klachten

De medische en paramedische dienst wordt de dienst Begeleiding, Controle en Kwaliteit

Om onze instellingen zo goed mogelijk te ondersteunen, is het departement Beleid Hulp- en Zorginstellingen voortdurend in ontwikkeling. Daarom wordt de medische en paramedische dienst vanaf nu de dienst Begeleiding, Controle en Kwaliteit.

Wat betekent dat?

De naamsverandering benadrukt de filosofie achter de dienst, die er dit jaar een nieuwe opdracht heeft bijgekregen. Sinds 1 januari 2023 verricht en organiseert de dienst namelijk inspecties in de sectoren waarvoor Iriscare bevoegd is.

Nieuwe inspectieregels

Sinds 1 januari 2023 heeft Iriscare dus in verschillende sectoren nieuwe inspectieregels ingevoerd. Hiervoor werd in maart 2022 een projectteam opgericht. Dat projectteam heeft zich eerst en vooral beziggehouden met de uitvoering van de inspecties vanaf 2023 en de ontwikkeling van een strategie voor vijf jaar. Daarom werd onder andere een nieuw multidisciplinair team van kwaliteitscontroleurs opgericht dat bestaat uit verpleegkundigen, ergotherapeuten, maatschappelijk assistenten en logopedisten.

De overname van de controle door Iriscare betreft momenteel slechts een aantal sectoren. Dat is echter maar een eerste stap. De komende jaren zullen alle instellingen die erkend zijn door Iriscare of waarmee Iriscare een overeenkomst heeft, beschikken over een transparant en efficiënt controle- en inspectieproces. Dat zal op maat zijn van hun situatie en bijdragen aan voortdurende verbetering in het belang van de begunstigden.

Begeleiding staat voorop

Iriscare wil van de overname van deze bevoegdheid gebruikmaken om het best mogelijke gezondheids- en welzijnsniveau te waarborgen voor de gebruikers van de zorginstellingen. Het doel van de dienst Begeleiding, Controle en Kwaliteit is om een dynamiek op gang te brengen van ondersteuning en begeleiding van de zorginstellingen, met bijzondere aandacht voor hun (verzorgend personeel). Die dynamiek berust op een positieve houding tegenover verandering. Ze vindt plaats in een cultuur van erkenning en samenwerking, waar voortdurende kwaliteitsverbetering wordt aangemoedigd.