Famiris myIriscare Klachten

Tweede fase hervorming rusthuizen gestart

De regels voor de inspectie van rusthuizen veranderen aanzienlijk in 2023. Een nieuw team onder leiding van Iriscare zal grondige inspecties uitvoeren en instellingen proactief begeleiden. Zo nodig kunnen er financiële sancties worden opgelegd.

Iriscare organiseert inspecties en voert ze uit in de sector van ouderen, personen met een handicap, thuishulpdiensten, gezondheidsrisicobeperkende dienst zetten (bijvoorbeeld de gebruikersruimte Gate) en de sector kinderopvang (kinderdagverblijven, onthaalouders…). Vanaf 1 januari 2023 past Iriscare nieuwe inspectieregels toe. Het gaat bijvoorbeeld om rusthuizen, serviceresidenties of opvang- en dagcentra voor personen met een handicap.

Begeleiding staat voorop

De invoering van die nieuwe manier van werken sluit rechtstreeks aan bij de hervorming van de sector van de rusthuizen. Na de goedkeuring van nieuwe regelgeving voor de sector die administratieve financiële sancties bij niet-naleving van de normen mogelijk maakt, was het cruciaal om de visie op inspecties in overleg met het terrein te vernieuwen. De begeleiding van instellingen zal toelaten dat er intern betere praktijken worden ontwikkeld en ervoor zorgen dat er beter rekening wordt gehouden met het welzijn, de levenskwaliteit van de begunstigden en de zorgkwaliteit. Zo wil men een dynamiek van voortdurende verbetering bevorderen.

Het is ook de bedoeling om, in de toekomst, de juridische voorwaarden te scheppen om de inspectieverslagen en de opvolging ervan volledig openbaar en voor iedereen toegankelijk te maken.

Wat verandert er concreet vanaf 1 januari 2023?

• Er wordt een nieuw multidisciplinair team van kwaliteitscontroleurs opgericht dat bestaat uit verpleegkundigen, ergotherapeuten, maatschappelijk assistenten en logopedisten.
• Er komt een nauwere samenwerking op het vlak van het administratieve beheer en de inspectie om de opvolging van dossiers te verbeteren.
• Het controle- en inspectieproces wordt zo objectief mogelijk gemaakt, in combinatie met begeleiding bij het begrijpen en naleven van de normen die voortdurende verbetering beogen.

En de andere instellingen?

De overname van de controle door Iriscare betreft momenteel slechts een aantal enkele sectoren. Dat is echter maar een eerste stap. De komende jaren zullen alle instellingen die erkend zijn door Iriscare of waarmee Iriscare een overeenkomst heeft, beschikken over een transparant en efficiënt controle- en inspectieproces. Dat zal op maat zijn van hun situatie en bijdragen aan voortdurende verbetering in het belang van de begunstigden.

Perscontact

pers@iriscare.brussels