Famiris myIriscare Klachten

Projectoproep 2022: projecten voor psychiatrische zorg in de thuissituatie (PZT)

Iriscare schrijft een nieuwe oproep uit voor projecten om het aanbod van geestelijke gezondheidszorg in Brussel te versterken.

Wie kan reageren op deze projectoproep?

De oproep is gericht aan door de GGC erkende en gesubsidieerde initiatieven voor beschut wonen (IBW’s) die een project voor psychiatrische zorg in de thuissituatie (PZT) willen opzetten of versterken.
De kandidaten moeten hun activiteit vanaf juli 2022 kunnen aanvangen.

Welk type projecten komen in aanmerking?

De projecten die we met deze projectoproep op het oog hebben, moeten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest plaatsvinden en voldoen aan de volgende vier krachtlijnen:

  • een inter- of extrasectorale samenwerking ontwikkelen met een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) en zo mogelijk ook met andere voorzieningen of sectoren;
  • een dubbele doelgroep bereiken;
  • in multidisciplinaire teams werken;
  • aansluiten bij de huidige opdrachten van de PZT, met bijzondere aandacht voor mobiliteit en buurtwerk ten opzichte van de patiënten en de zorgverleners die door de PZT-projecten worden ondersteund.

De gekozen projecten worden van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 via een facultatieve subsidie gefinancierd. Vanaf 2023 zal deze subsidie in de dagprijs van het IBW opgenomen worden.

Hoe kan je reageren op de projectoproep?

Geïnteresseerde IBW’s moeten hun kandidatuurdossier met het formulier “Kandidatuur PZT – subsidie” en de bijlagen tussen 9 en 22 mei 2022 sturen naar subsides-subsidies@iriscare.brussels. Meer informatie over de verschillende stappen van de procedure en de selectievoorwaarden van de dossiers vind je in de projectoproep.

Interessante documenten