Famiris myIriscare Klachten

Drie nieuwe maatregelen om COVID-19 te bestrijden in Brusselse rusthuizen

Om de strijd aan te binden met het coronavirus, is het van essentieel belang dat we onze krachten bundelen. Daarom worden in de Brusselse rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen drie maatregelen genomen om COVID-19 te bestrijden: algemene sneltesten bij terugkeer van vakantie, verplichte preventieve screening en de voortzetting van de bewustmaking van het personeel.

Infosessies, een communicatiecampagne, de organisatie van preventieve screening … Er werden al talrijke acties ondernomen om het personeel bewust te maken en COVID-19 te bestrijden in de Brusselse rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen. Het is echter cruciaal om dit preventie- en bewustmakingswerk voort te zetten. Daarom voeren Iriscare en het kabinet van Alain Maron – in samenwerking met de Diensten van het Verenigd College – drie nieuwe maatregelen in.

Alain Maron stelt het volgende: “De doeltreffendheid van vaccinatie is nu merkbaar, maar we moeten waakzaam blijven! Daarom voeren wij de strijd tegen het virus nog op. Dat doen we enerzijds door de risico’s die er nog steeds zijn voor onze instellingen te meten en door onze proactieve en preventieve screening nog te intensiveren. Anderzijds zetten we de dialoog met het personeel van rusthuizen voort om ervoor te zorgen dat zij vaccinatie vanzelfsprekend gaan beschouwen. We rekenen op hen om de meeste kwetsbaren te beschermen.”

Sneltesten organiseren bij een terugkeer van vakantie

Vanaf 15 juli werden de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen (RH’s-RVT’s) gevraagd om standaard een snelle antigeentest te regelen voor elk personeelslid dat terugkeert van vakantie. Die test moet plaatsvinden op de dag waarop het personeelslid terugkeert, ongeacht uit welk land het terugkeert en los van een eventuele vaccinatie. Daartoe leverde Iriscare niet minder dan 250 snelle antigeentesten in elk rusthuis en rust- en verzorgingstehuis.

Verplicht preventief testen

Vanaf september moeten rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen met een vaccinatiegraad van minder dan 70% bij het personeel en 90% bij de bewoners (op basis van de cijfers van Sciensano) overgaan tot preventief testen (aan de hand van PCR-testen). Daarbij zal het volledige personeel getest moeten worden.

De bewustmaking van het personeel voortzetten

Het personeel van zorginstellingen vormde een van de eerste groepen die zich lieten vaccineren en stelde zich dan ook terecht vragen over dit nieuwe vaccin. Het vaccin heeft nu zijn nut bewezen en we moeten doorgaan met het vaccineren van personeel dat toen terughoudend was. Daarom zullen in de verschillende rusthuizen nieuwe bewustmakingscampagnes worden georganiseerd. Naast groepssessies kunnen ook individuele gesprekken worden aangevraagd bij de dienst arbeidsgeneeskunde. Het is absoluut noodzakelijk de personeelsleden van zorginstellingen bewust te maken en hun vragen te beantwoorden om hen gerust te stellen over vaccinatie.

Om de meest kwetsbaren te beschermen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk begunstigden, maar ook personeelsleden van de Brusselse instellingen zich laten inenten. Door zich te laten vaccineren beschermen deze personeelsleden niet alleen zichzelf, maar ook die meer kwetsbare personen. Daarom zeggen we allemaal in koor: “Stroop je mouwen op!”

 

Perscontact

pers@iriscare.brussels