Famiris myIriscare Klachten

Projectoproep 2021: creatie van sociale serviceresidenties

In 2021 organiseert Iriscare een projectoproep om projecten te selecteren en te subsidiëren met het oog op de creatie van sociale serviceresidenties op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Verschillende types projecten komen in aanmerking:

  • haalbaarheidsstudies;
  • projecten voor de opening van sociale serviceresidenties in uitvoering;
  • omvorming van bestaande zorgvoorzieningen (bv. RH’s/RVT’s, serviceresidenties) tot sociale serviceresidenties.

De onderstaande Brusselse bicommunautaire organisaties mogen reageren op de projectoproep. Ze mogen zowel uit de niet-commerciële private als de publieke sector afkomstig zijn. Hun activiteiten moeten betrekking hebben op de sectoren gezondheid of bijstand aan personen, en meer bepaald op het gezinsbeleid, het beleid voor personen met een handicap of het ouderenbeleid:

  • door de GGC erkende organisaties, centra of diensten die afhangen van een ondergeschikt bestuurslichaam (gemeenten, OCMW’s);
  • verenigingen zonder winstoogmerk;
  • instellingen van openbaar nut.

Belangstellende organisaties mogen hun kandidaatstellingsdossiers tussen 21 juli 2021 en 10 september 2021, om 14.00 uur, richten tot Iriscare op het e-mailadres subsides-subsidies@iriscare.brussels.

Interessante documenten:

De geselecteerde projecten zullen worden gesubsidieerd over een periode tussen de tweede helft van 2021 en 31 december 2022.

Vragen over de procedure voor projectoproepen kunnen worden gesteld aan Iriscare via subsides-subsidies@iriscare.brussels.