Famiris myIriscare Klachten

Tien Brusselse rust- en verzorgingstehuizen lanceren zich in het Tubbe-avontuur

COVID-19 zette dan wel het leven in de rust- en verzorgingstehuizen onder spanning, men moet daarom nog geen kruis maken over de participatie en betrokkenheid van bewoners en personeel. Wel integendeel. Met de steun van Iriscare en de Koning Boudewijnstichting zullen tien rust- en verzorgingstehuizen begeleid worden door ervaren coaches bij de invoering van de Tubbe-aanpak.

Respect voor zelfstandigheid en individuele vrijheid, de mogelijkheid voor iedereen om zich ten volle in te zetten in het gemeenschapsleven, warme en participatieve interpersoonlijke relaties onderhouden, een betere levenskwaliteit voor bewoners en personeelsleden, het zijn allemaal kerningrediënten van de Tubbe-filosofie. Deze van oorsprong Zweedse organisatie- en beheersaanpak wordt momenteel gebruikt in ongeveer tachtig rust- en verzorgingstehuizen in ons land.

Wegens de COVID-19-crisis moesten gewoonten worden herzien en nieuwe regels aangenomen, maar de essentie zelf van de Tubbe-aanpak komt hiermee niet in het gedrang. De ervaring op het terrein toont namelijk aan dat het mogelijk is kwaliteitsvolle zorgverlening te bieden, met een luisterend oor voor bewoners en personeel, met versterkte individuele contacten en communicatie, met meer deelname in de keuzes voor het gemeenschapsleven (toepassing van de gezondheidsregels, bezoekregeling van families, organisatie van activiteiten in kleine groepen, enz.). Bovendien biedt de vaccinatie van de bewoners nieuwe perspectieven voor toekomstige projecten.

Ook in Brussel

Eind 2020 maakten Iriscare en de Koning Boudewijnstichting een budget van 50.000 euro vrij voor een verdere ontplooiing van de Tubbe-aanpak in de Brusselse rust- en verzorgingstehuizen. Na een projectoproep koos een jury tien rust- en verzorgingstehuizen in verschillende Brusselse gemeenten (Anderlecht, Etterbeek, Evere, Koekelberg, Laken, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek en Ukkel). Hun projecten getuigen allemaal van de sterke wil om van die instellingen plaatsen te maken waar het goed leven en werken is, voor de bewoners en het personeel.

Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor sociale zaken en welzijn: “We moeten de rusthuizen omvormen. Het gaat er niet langer om ‘bewoners op te vangen in zorginstellingen’, maar uiteindelijk om ‘burgers te verzorgen in leefruimten’. Dit is de meerwaarde van de Tubbe-filosofie, gebaseerd op de zelfstandigheid van het individu en het bevorderen van ieders bekwaamheden in een participatieve dynamiek.”

Concreet krijgt elk rust- en verzorgingstehuis een steun van 5.000 euro om een externe coach te financieren, gespreid over een periode van twee jaar. De Tubbe-aanpak is geen kant-en-klare oplossing: elke instelling bepaalt zelf hoe ze de Tubbe-filosofie kan invoeren, in samenwerking met het personeel, de directie en uiteraard de bewoners. De externe coach ondersteunt die verandering. De rust- en verzorgingstehuizen krijgen ook de kans om in te stappen in een netwerk van ‘actoren van de Tubbe-aanpak’, waarin ze goede praktijken kunnen delen met andere instellingen.

Hierbij vindt u de lijst met de geselecteerde rust- en verzorgingstehuizen.

Over Iriscare

Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) bevoegd voor de bijstand aan personen met een handicap en ouderen, de opvangcentra, thuisbijstand en -zorg, rolstoelen, primaire zorg… in Brussel. Iriscare is meer bepaald verantwoordelijk voor de erkenning en financiering van de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen.
www.iriscare.brussels

Over de Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving in België, in Europa en in de wereld. Ze is een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Om een maximale impact te realiseren versterkt de Stichting de competenties van organisaties en individuen. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen. De Stichting werd opgericht in 1976 toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was.
www.kbs-frb.be

Perscontact

Iriscare
pers@iriscare.brussels

Koning Boudewijnstichting
Erika Racquet
02 549 02 56
0477-77 88 02
Racquet.e@kbs-frb.be