Famiris myIriscare Klachten

De uitbetaling van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden start op 22 januari

Brusselaars van 65 jaar en ouder met een verminderde zelfredzaamheid en een laag inkomen kunnen sinds 1 januari een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) aanvragen bij Iriscare. De overname van deze bevoegdheid die vroeger toekwam aan de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid is dus een feit en de eerste uitbetalingen zijn bezig.

Voor Iriscare was het begin van 2021 een belangrijk moment. Sinds dan is de instelling immers bevoegd voor de toekenning van de THAB en zorgt Iriscare ervoor dat die wordt uitbetaald aan de begunstigden ervan in de hoofdstad.

Brusselaars kunnen sinds 1 januari een THAB aanvragen via www.myIriscare.brussels. Het platform kende zonder meer meteen een groot succes: 240 ouderen die in Brussel wonen dienden een aanvraag in (die werden daarna via Iriscare naar de FOD Sociale Zekerheid gestuurd voor de medische evaluatie).

Voor Alain Maron, minister van Welzijn en Gezondheid, is “de overname van het beheer van deze aangelegenheid door Iriscare een kans die toeliet de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden toegankelijk te maken voor alle hulpbehoevende Brusselaars ouder dan 65 jaar, zonder te discrimineren op basis van nationaliteit. In een multiculturele stad als Brussel is dat essentieel en nu is het een feit. Dankzij het platform dat Iriscare aanmaakte is het nu ook gemakkelijker om een aanvraag in te dienen, vooral voor de ziekenfondsen, OCMW’s, rusthuizen en mantelzorgers. Zo kunnen we er op een doeltreffende manier naar streven dat iedereen die er recht op heeft, die tegemoetkoming ook krijgt.”

Alles werd in het werk gesteld om de overname van die bevoegdheid door Iriscare vlekkeloos te laten verlopen en om de continuïteit te verzekeren van de uitbetalingen aan de begunstigden (die gemiddeld 81 jaar zijn). Daartoe lag de nadruk op de ontwikkeling van de software en de ‘ALIS’-toepassing.

Dat maakte een vlotte overgang mogelijk waardoor de eerste stortingen vrijdag 22 januari kunnen gebeuren. In totaal zullen er zo bijna 7.000 uitbetalingen worden uitgevoerd (meer dan 80% gaat naar alleenstaanden en bijna 20% naar koppels).  Het gemiddelde maandelijkse bedrag dat die Brusselaars ontvangen is € 280,50.

De hoogte van de tegemoetkoming is niet alleen afhankelijk van de zelfredzaamheidsgraad van de begunstigde (die op een schaal van 1 tot 5 wordt gemeten), maar ook van het inkomen. Hoe lager het inkomen, hoe dichter de toegekende tegemoetkoming het maximumbedrag benadert. Tot nu toe ontvangt 65% van de ouderen die een THAB krijgen het maximumbedrag.

Nu de bevoegdheid is overgedragen, blijft een van de belangrijkste uitdagingen de bewustmaking. Momenteel tonen de cijfers aan dat 4.000 ouderen in Brussel hun recht op een THAB niet uitoefenen, hoewel ze die zouden kunnen aanvragen. Bovendien werden de toekenningsvoorwaarden uitgebreid, wat de bewustmaking nog belangrijker maakt. De vroegere nationaliteitsvoorwaarde is immers geschrapt.

De medische evaluatie van de Brusselaars overnemen in 2022 is de volgende stap voor Iriscare. De FOD Sociale Zekerheid is daar dit jaar nog voor bevoegd om een betere continuïteit te waarborgen.

 

U kan meer informatie vinden over de THAB via www.myIriscare.brussels
of door te bellen naar 0800 35 499 (van 8 tot 16.30 uur op werkdagen, op maandag tot 12 uur).
Ons onthaal vindt u op Trierstraat 70 bus 2, 1000 Brussel (van 8.30 tot 16.30 uur op werkdagen).
U kan ook mailen naar Apa-thab@iriscare.brussels

 

Contact

pers@iriscare.brussels