Famiris myIriscare Klachten

Veilige feestdagen in de rusthuizen

Met de eindejaarsfeesten in het voortuitzicht is het onontbeerlijk om een aantal essentiële zaken te herhalen zodat de gezondheidsmaatregelen in de Brusselse rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen kunnen nageleefd worden. De regels voor bezoeken en externe dienstverleners blijven dezelfde als de regels die al meerdere weken gelden.

Deze periode staat normaal gezien in het teken van familie en samenzijn, maar dat mag niet betekenen dat we de regels vergeten die momenteel in onze instellingen van kracht zijn.

Bewoners bezoeken

De bezoeken blijven beperkt tot twee personen, er mag geen nauw contact zijn en iedereen moet voldoende afstand bewaren. De bezoeken vinden plaats in een ruimte die daarvoor ter beschikking wordt gesteld. De twee personen mogen wisselen na vijftien dagen (de kerstbubbel van twee personen mag dus verschillen van de nieuwjaarsbubbel). Overnachtingen buiten de instelling worden sterk afgeraden, net als niet-essentiële uitstappen (maximaal twee uur). Als bepaalde bewoners ondanks alles toch voor een langere periode naar buiten gaan, worden ze als een hoogrisicocontact beschouwd.

Bezoek na terugkeer van een niet-essentiële reis naar een rode zone

Na dit soort vakanties mogen mensen die terugkeren uit een rode zone een essentieel bezoek brengen aan een bewoner (als de bewoner psychiatrische problemen heeft, aan het einde van het leven staat of als zijn of haar gezondheid achteruitgaat). Dat mag evenwel enkel nadat de bezoeker twee weken in quarantaine bleef en zich liet testen (voor mensen die terugkeren uit een oranje zone is dat aanbevolen).
Daarnaast moet de behandelend arts van de bewoner of de coördinerend en raadgevend arts (CRA) een certificaat afleveren dat het essentiële karakter van het bezoek voor de bewoner bewijst.

Externe dienstverleners

Zelfstandige dienstverleners zoals kinesitherapeuten, psychologen en paramedisch personeel zijn toegelaten, net als medische pedicures.

Overeenkomstig de beslissingen van het Overlegcomité van 30 oktober 2020 blijven niet-medische prestaties (kappers, visagisten, schoonheidsspecialisten …) echter verboden.
Ter gelegenheid van Kerstmis zijn animaties met een externe dienstverlener uitzonderlijk wel toegestaan, als de volgende regels nageleefd worden:

  • het aantal externe animatoren is beperkt;
  • het aantal deelnemers per sessie is beperkt (hoogstens één bewoner per 4 m²);
  • de afstand tussen de animator(en) en de bewoners bedraagt minstens drie meter;
  • alle deelnemers en de animator(en) dragen een mondmasker;
  • de preventie- en hygiënemaatregelen worden nageleefd;
  • zingen en roepen is verboden;
  • de animatie heeft plaats in een voldoende verluchte ruimte.

Meer informatie

U vindt alle informatie terug in de omzendbrieven over het coronavirus.

We willen alle instellingen, personeelsleden, bewoners en hun familieleden oprecht  bedanken. We wensen hen – ondanks de omstandigheden – toch een prettig eindejaar, en al het beste voor 2021.

Perscontact:

pers@iriscare.brussels