Famiris myIriscare Klachten

COVID-19: een strategische maandvoorraad beschermingsmiddelen voor de instellingen voor personen met een handicap

Sinds het begin van de gezondheidscrisis verdeelt Iriscare regelmatig materiaal om de Brusselse diensten en instellingen te ondersteunen. Vorig week werd er een strategische maandvoorraad verdeeld aan de instellingen voor personen met een handicap van de GGC (Iriscare en de Diensten van het Verenigd College) en de COCOF.

Vorig week organiseerde Iriscare een nieuwe verdeling van beschermingsmiddelen. Die zijn met name bestemd voor de instellingen voor personen met een handicap van de GGC (Iriscare en de Diensten van het Verenigd College) en de COCOF. De levering ervan moet de instellingen toelaten een strategische maandvoorraad aan te leggen. Daarnaast ontvingen de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen de handschoenen die nog niet konden verdeeld worden omdat we wachtten op een levering.

Minister-President Rudi Vervoort is verheugd dat « alle stuwende krachten zich verenigen, zowel voor de verdeling van het materiaal als voor de terbeschikkingstelling van het personeel voor de welzijns- en gezondheidssector in het Brussels gewest. Ook de gehandicaptensector neemt uiteraard deel aan die dynamiek en zal gebruik kunnen maken van zowel de verdeling van sanitair materiaal als van de platformen voor de terbeschikkingstelling van vrijwilligers en werknemers ».

In totaal leverde Iriscare het volgende:

  • 342.400 chirurgische maskers
  • 24.540 FFP2-maskers
  • 145.230 stoffen mondmaskers
  • 85 mondmaskers met venster
  • 1.861.500 handschoenen
  • 65.900 overschoenen
  • 43.000 haarnetjes
  • 34.950 wegwerpschorten
  • 5.213 flessen handgel (van 300 ml tot 2 l)

Wij danken onze gemeentelijke partners die nogmaals zullen zorgen voor de verdeling aan de instellingen gelegen op hun grondgebied.

Alain Maron: Het is van essentieel belang dat alle Brusselse zorginstellingen over het nodige beschermingsmateriaal beschikken om hun bewoners in alle veiligheid en met alle waardigheid te kunnen verzorgen. Ik bedankt Iriscare en zijn partners die daar sinds het begin van de crisis over waken en die alles op alles zetten om deze levensbelangrijke leveringen te doen.

Op 16 december zal Iriscare nog een nieuwe levering brengen bij de zorginstellingen. Vanaf januari 2021 kunnen ze zelf rechtstreeks bestellingen plaatsen via de overheidsopdrachtencentrale die Iriscare op 12 november heeft opgestart. Geïnteresseerde Brusselse instellingen kunnen zich nu al inschrijven via het daartoe bestemde onlineformulier.

Iriscare stelt elke dag alles in het werk om zijn instellingen de beste ondersteuning te bieden. Het is van essentieel belang dat de Brusselse hulp- en zorginstellingen in alle veiligheid verder kunnen blijven werken.

 

Perscontact:

pers@iriscare.brussels