Famiris

Opschorting van de Kappa-controles en de huisbezoeken voor de mobiliteitshulpmiddelen

Wij willen u graag informeren dat niettegenstaande de mededeling in de omzendbrief 28N van 23 september (kenmerk COGBP28) zowel de KAPPA-controles als de huisbezoeken voor de mobiliteitshulpmiddelen tot nader order opnieuw opgeschort zijn wegens de versterkte veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van COVID-19 te beperken.