Famiris myIriscare Klachten

Iriscare en Koning Boudewijnstichting ondersteunen Brusselse woonzorgcentra bij omslag naar Tubbe-model

Iriscare en de Koning Boudewijnstichting maken 50.000 euro vrij om de komende 2 jaar een tiental Brusselse woonzorgcentra te ondersteunen die de omslag naar het Tubbe-model willen maken.

Onze woonzorgcentra staan voor een zware uitdaging: niet alleen moeten ze hun bewoners de juiste en nodige zorg bieden, ze moeten er ook voor zorgen dat dit gebeurt in een omgeving die niet enkel voor de bewoners aangenaam is, maar ook voor het eigen personeel.

Tubbe

Het Tubbe-model is een organisatie- en managementmodel dat afkomstig is uit Zweden, en daar met succes in verschillende woonzorgcentra wordt toegepast. Tubbe is een filosofie waarin autonomie, communicatie en beslissingen nemen met alle betrokkenen – bewoners en personeelsleden  – de basis vormen. Meer informatie over het Tubbe-model vindt u op www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2018/20180626avc.

Coaching

Iriscare en de Koning Boudewijnstichting ondersteunen elk van de geselecteerde rusthuizen met 5.000 euro om externe coaching te financieren. Het Tubbe-model is dan ook geen sleutel-op-de-deur model, elk woonzorgcentrum moet zelf bepalen hoe de Tubbe filosofie kan worden toegepast, in samenwerking met het personeel, de directie en uiteraard de bewoners. Externe coaching kan helpen om deze omslag te maken. De woonzorgcentra die aan de slag gaan met de externe coaching krijgen ook de kans om deel uit te maken van een netwerk van ‘Tubbe actoren’, zodat ook onderling best practices kunnen worden uitgewisseld.

Kandidaatstelling

Kandidaten kunnen online hun dossier indienen via www.kbs-frb.be. De kandidaturen worden afgesloten op 7 december 2020. Daarna zal een onafhankelijke jury kiezen welke rusthuizen externe coaching zullen krijgen.

Iriscare

Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) die bevoegd voor bijstand aan oudere personen en personen met een handicap, rusthuizen en verzorgingstehuizen, opvangcentra, hulp en zorg aan huis, rolstoelen, eerstelijnszorg, … in Brussel.

Contact:

pers@iriscare.brussels