Famiris myIriscare Klachten

Iriscare steunt de opwaardering van de lonen van 5.000 VTE’s in de gezondheidssector

In het kader van het non-profitakkoord 2018-2019 financiert Iriscare een loonstudie om op termijn de loonschalen te harmoniseren van de geregionaliseerde gezondheidssectoren die afhangen van het Paritair comité 330 (PC 330). Iriscare gaf het Instituut voor Functieclassificatie (IFIC) de opdracht om die studie uit te voeren. Het is de bedoeling om de lonen op te waarderen in de betrokken instellingen zoals de rust- en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven voor beschermd wonen, maar ook de revalidatiecentra. Deze studie betreft in totaal 5.000 VTE’s (voltijdsequivalenten).

In het Brussels Gewest werd zopas een loonstudie opgestart. Die werd uitgevoerd in het kader van het non-profitakkoord 2018-2019, waarvan de uitvoering werd gecoördineerd door minister-president Rudi Vervoort. De bedoeling van deze door Iriscare gefinancierde studie is om op termijn de loonschalen te harmoniseren en de lonen op te waarderen van de gezondheidswerkers in de instellingen van het PC 330. Dit betreft 5.000 VTE’s die werken in de rust- en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven voor beschermd wonen, maar ook de revalidatiecentra in Brussel.

Voor Iriscare is die studie des te belangrijker omdat de gezondheidssector de laatste maanden zwaar werd getroffen door de coronacrisis. Iriscare is zich bewust van de werklast en problemen waarmee zijn instellingen dagelijks geconfronteerd worden. Het is dus van belang om de Brusselse gezondheidswerkers zo goed mogelijk te ondersteunen.

Om die studie tot een goed einde te brengen, sloot Iriscare een akkoord af met het IFIC. De vzw is belast met de uitvoering van deze voorafgaande studie, in nauwe samenwerking met de werkgeversfederaties en de vakbondsorganisaties van de Brusselse sectoren. “Om de kosten van de loonstudie in Brussel correct in te schatten en om te garanderen dat de financieringsmiddelen toereikend zijn voor de maatregelen die zullen worden genomen, moedig ik de instellingen in de betrokken sectoren sterk aan om deel te nemen aan deze studie. Hun medewerking is essentieel en onmisbaar voor het succes ervan”, zegt Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het IFIC riep de betrokken instellingen al op om deel te nemen aan deze studie. “Deelname is niet verplicht maar wordt warm aanbevolen en ondersteund door Iriscare, evenals door de Brusselse sociale partners, omdat de geplande hervorming hen rechtstreeks zal beïnvloeden,” zegt Lauriane Sable, directrice van het IFIC.

De instellingen betrokken bij deze studie kunnen zich inschrijven op de website van het IFIC tot 15 augustus 2020.

Contact:

pers@iriscare.brussels