Famiris myIriscare Klachten

Iriscare breidt levering beschermingsmateriaal uit naar andere Brusselse instellingen

Afgelopen woensdag 10 juni heeft Iriscare opnieuw beschermingsmateriaal verdeeld. Dit keer niet enkel aan de erkende zorginstellingen, maar aan een veel uitgebreidere groep Brusselse instellingen en diensten.

Sinds 23 maart verdeelt Iriscare dit materiaal aan de zorginstellingen en -diensten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de Franstalige Gemeenschapscommissie (COCOF). Dit keer werden ook speciale maskers met een venster verspreid, bedoeld voor doven en slechthorenden in het bijzondere onderwijs, revalidatiecentra, rusthuizen, …
Op woensdag 10 juni verdeelde Iriscare:

  • 301.600 chirurgische maskers
  • 7 780 KN 95 maskers
  • 29 638 stoffen maskers
  • 8 109 schorten
  • 3 528 gezichtsbeschermende maskers
  • 392 800 handschoenen
  • 194 liter handgel

In totaal heeft Iriscare nu al bijna 4 miljoen maskers, 2 miljoen handschoenen, 85 000 schorten en
5 000 liter handgel verdeeld.

Materiaal voor alle Brusselse instellingen

De materiaalverdeling is sinds half mei wordt uitgebreid naar de Brusselse administraties, de lokale besturen (OCMW’s, scholen en kinderopvang), kinderbijslagfondsen, opvanghuizen voor volwassenen, diensten voor gezinsbijstand, ondernemingen voor sociale economie, opleidingsinitiatieven (georganiseerd door een vzw), sportclubs en culturele instellingen, … die erkend of gesubsidieerd zijn door het Brussels Gewest en de drie Gemeenschapscommissies. Daarnaast kunnen ook de sociale diensten van onder andere sexwerkers, mobiele teams, Febio (Federatie van Brusselse Inschakelingsondernemingen), FeBISP vzw ( Fédération Bruxelloise des organismes d’Insertion SocioProfessionnelle et d’Économie Sociale d’Insertion) een aanvraag indienen.

Aanvragen voor stoffen maskers, handgel, plexiglas en ander beschermingsmateriaal kunnen gericht worden aan facility@iriscare.brussels.
Voor vragen kan u terecht op volgend telefoon- en gsmnummer 02/435.64.80 – 0478/10.51.64.

Contact

pers@iriscare.brussels