Famiris myIriscare Klachten

Bezoek in Brusselse rusthuizen uitgebreid

Na uitgebreid overleg met de sector worden er nieuwe maatregelen getroffen om de afbouw van de lockdownmaatregelen in de Brusselse rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen mogelijk te maken. Daarbij zal men met name de bezoekmogelijkheden en toegelaten uitstappen uitbreiden. Dankzij deze maatregelen moeten de bewoners van deze instellingen stapsgewijs kunnen terugkeren naar een normaal leven.

Vanaf 15 juni zal men de lockdownmaatregelen geleidelijk afbouwen in de Brusselse rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen. Deze beslissing is het resultaat van uitgebreid overleg met de vertegenwoordigers van de rusthuizen en de vakorganisaties. Naar aanleiding van dat overleg werd er een reeks maatregelen vastgesteld om deze instellingen toe te laten hun gebruikelijke activiteiten beetje bij beetje te hervatten. Elke instelling wordt gevraagd deze maatregelen zo snel mogelijk in te voeren. Vanaf 1 juli gelden ze verplicht.

Bezoek is een recht

Voor de bewoners van de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen is het van cruciaal belang dat de bezoekmogelijkheden worden uitgebreid. Vanaf de invoering van de geleidelijke afbouw van de lockdownmaatregelen mag iedere bewoner elke week vier bezoekers ontvangen. Daarbij mogen maximaal twee personen de bewoner tegelijkertijd bezoeken. Instellingen die dat willen, mogen het aantal bezoekers uitbreiden. Daarbij moeten ze wel het maximumaantal personen respecteren dat de Nationale Veiligheidsraad aangeeft.

Toegelaten uitstappen

De nieuwe maatregelen laten uitstappen buiten de instelling toe. De hervatting van de uitstappen moet in verschillende fases gebeuren. In een eerste fase mogen bewoners externe dienstverleners bezoeken buiten de instelling. Daarbij mogen ze zich laten vergezellen door een naaste. In de daaropvolgende fases zullen ze ook begeleide en door de instelling georganiseerde uitstappen mogen doen (en dit vanaf 15 juni). Daarna (vanaf 1 juli) volgen niet-begeleide uitstappen.

Terugkeer naar het normale leven

Ook op andere, gerichte punten komen er uitbreidingen. Naast de activiteiten die nu al terug toegelaten zijn, zullen er bijkomende mogen worden hervat. Zo zullen kappersbezoeken en bezoeken van inspectiediensten weer mogen doorgaan en zullen er opnieuw vergaderingen van participatieraden mogen plaatsvinden (dat laatste mag vanaf 15 juni met uitsluitend bewoners; familieleden mogen ze bijwonen vanaf 1 juli).

Het bereikte akkoord is het resultaat van overleg met de verschillende actoren uit de sector in het Brussels Gewest. De versoepeling van deze maatregelen moet toelaten een evenwicht te vinden tussen het welzijn en de veiligheid van de bewoners en het personeel van de Brusselse rusthuizen.

Meer informatie

U vindt alle informatie in de omzendbrieven met betrekking tot coronavirus.

Contact

pers@iriscare.brussels