Famiris myIriscare Klachten

Vanaf april meer kinderbijslag dankzij de indexering

Op 1 april zal je 2% meer kinderbijslag ontvangen.

In maart 2020 is de spilindex overschreden wat betekent dat de sociale uitkeringen, waaronder kinderbijslag, geïndexeerd worden in april 2020. Het verschil gaat de eerste keer merkbaar zijn bij de uitbetaling van de kinderbijslag van maart op 1 april.

De inkomensgrenzen die gebruikt worden voor de berekening van sociale toeslagen worden mee geïndexeerd.

Meer info? www.famiris.brussels.