Famiris myIriscare Klachten

Een openbaar schrijver om onze bezoekers bij te staan

Bij Famiris willen we er zijn voor elk gezin, ongeacht zijn inkomen, afkomst of het aantal kinderen. Daarom, en om onze verbintenis na te streven vanuit een persoonlijke aanpak, doen we een beroep op ‘Espace Ecrivain public’. Elke dinsdag, van 13.30 tot 16.00 uur, betrekt Eve Leguebe een kantoortje aan onze bezoekersbalie om onze klanten die hulp nodig hebben om documenten te begrijpen of op te stellen kosteloos en in alle vertrouwelijkheid bij te staan. « Onze begeleiding is heel ruim. We beantwoorden alle soorten vragen. Vaak gaat het om begeleiding voor administratieve documenten, maar we helpen ook bij het opstellen van persoonlijke brieven. Een openbaar schrijver is iemand die mensen helpt die het Frans niet goed beheersen en problemen hebben met schrijven in het algemeen. Dat wil niet zeggen dat we alles doen in plaats van de persoon die we helpen, maar eerder dat we hen begeleiden om hun eigen teksten te schrijven in hun eigen bewoordingen. Dit gebeurt hoofdzakelijk in het Frans. Ik weet niet of er gelijkaardige initiatieven in het Nederlands bestaan », licht Eve toe. « Openbaar schrijvers moeten een handvest respecteren, maar ze moeten aan niemand rekenschap afleggen. Elke openbaar schrijver heeft zijn eigen ethiek en grenzen en werkt op grond daarvan. »

De openbaar schrijvers hangen af van PAC (Présence et Action Culturelles), dat verschillende netwerken overkoepelt. Als vereniging voor permanente opvoeding heeft ze dus als doel hulpmiddelen aan te bieden aan wie ze wil gebruiken. Daarom gebruiken de openbaar schrijvers een tweeledige benadering. « Enerzijds is er een soort wachtdienst. Personen komen er individueel langs met specifieke vragen. Er is geen opvolging, alles gebeurt op het moment zelf », verduidelijkt Eve Leguebe. « Anderzijds hebben we een collectieve benadering. Als hetzelfde probleem zich vaak voordoet, kunnen er eerder collectieve acties worden georganiseerd. »

Een openbaar schrijver zet zich ook vol overtuiging in om anderen te helpen. Eve Leguebe komt dus een namiddag per week als vrijwilliger langs bij ons onthaal. « Ik heb eigenlijk film en montage gestudeerd, maar ik heb een vlotte pen. Ik werd me ervan bewust dat er een sociale en collectieve dimensie ontbrak in mijn werk. Ik was al vertrouwd met openbaar schrijvers en wat ze doen. Daarom volgde ik de opleiding van PAC. » Ze begon met de drie maanden durende opleiding in september 2018, en dat zonder de minste spijt. « Het was een erg leerrijke ervaring. Ik heb het gevoel dat ik mensen kan helpen en die mensen zijn dan weer enorm dankbaar om mijn luisterend oor. Ik haal er veel voldoening uit. »

Omdat Famiris wil inspelen op de behoeften van zijn klanten, diende het een aanvraag in bij PAC om deze dienst kosteloos en in alle vertrouwelijkheid te kunnen aanbieden aan bezoekers. « Dit is zinvolle dienstverlening: veel mensen die naar de loketten komen en problemen hebben bij het opstellen of begrijpen van brieven, zijn vragende partij », beaamt Eve Leguebe. « De meeste mensen vragen om hulp bij het invullen van afwijkingsaanvragen. Als mensen kinderbijslag geweigerd wordt, kunnen ze een beroep indienen. De loketmedewerkers verwijzen hen door naar mij als ze daarbij hulp nodig hebben. »

Op 1 januari 2020 heeft Famiris officieel de fakkel overgenomen van het federale FAMIFED. De naam verandert, maar niet de permanente inspanningen die we leveren om begrijpelijke documenten op te stellen voor al onze klanten en om administratieve formaliteiten zoveel mogelijk te beperken.