Famiris myIriscare Klachten

FAMIFED wordt Famiris en zal meer dan ooit uw luisterend oor blijven

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt na de 6e staatshervorming vanaf 1 januari 2020 het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag in eigen handen. FAMIFED wordt vanaf dan Famiris. De gevolgen van die regionalisering zijn voor sommige gezinnen een bron van ongerustheid. Gelukkig zijn Carine Delvaux en Saida Ben Mekki trouw op post aan het bezoekersonthaal van FAMIFED om iedereen gerust te stellen.

Een en al glimlach staan ze achter hun kleurrijk loket in het bezoekerslokaal van FAMIFED, het toekomstige Famiris, klaar voor alle Brusselse gezinnen. De kinderbijslag heeft geen geheimen meer voor Carine Delvaux en Saida Ben Mekki. « Ik werk hier al 31 jaar, waarvan 14 jaar aan het onthaal. Ik maak deel uit van het meubilair. », grapt Carine aan de zijde van haar collega Saida. Zij is er ook sinds lang. « Ik ben 15 jaar geleden aan het onthaal gestart. Wij hebben de indruk om er altijd al geweest te zijn. » Hun taken aan het onthaal zijn heel gevarieerd. Ze verwijzen bijvoorbeeld de gezinnen door naar het juiste kinderbijslagfonds, afhankelijk van hun woonplaats (Famiwal voor Wallonië en FONS voor Vlaanderen). Ze adviseren de gezinnen bij hun aanvraag en helpen hen om de formulieren in te vullen. « Het belangrijkste in ons werk is niet alleen om een vertrouwensband op te bouwen, maar ook om een luisterend oor te zijn », legt Saida uit. « Ik heb een geval van een dame gehad van wie de echtgenoot overleden was en die zich in een heel ingewikkelde toestand bevond. Door haar maar één vraag te stellen, besefte ik dat wij haar konden helpen en haar dossier regulariseren. Wij moeten dus kunnen luisteren en de juiste vragen stellen. Wij krijgen dikwijls bedankjes en het geeft ons veel voldoening om mensen te kunnen helpen. »

Verandering in 2020

Het nieuwe systeem zal op 1 januari 2020 in werking treden en zal voor alle Brusselse gezinnen gunstig zijn, aangezien iedereen minstens hetzelfde bedrag ontvangt als in december 2019. Een groot aantal mensen zal zelfs meer krijgen. De gezinnen zullen onder de regeling vallen die hun het meest oplevert. Ondanks de uitgebreide communicatiecampagne van Famiris zitten veel mensen met vragen. Saida en Carine zijn er ook om hen gerust te stellen. Zij zijn de eerste persoon die de gezinnen ontmoeten en in dat opzicht zijn ze een beetje – samen met hun collega’s – het gezicht van Famiris geworden. « Wij zijn tot dossierbeheerders opgeleid. Wij moeten de wetgeving kennen om op vragen te kunnen antwoorden », verduidelijkt Carine. En Saida voegt er aan toe: « Wij staan altijd klaar. Wij zijn net kameleons. Wij passen ons aan elke situatie aan en proberen alle valse geruchten de kop in te drukken. Er zijn er enorm veel. »

Zo dicht mogelijk bij de gezinnen

Het publieke kinderbijslagfonds heeft enorm veel in haar digitale applicaties geïnvesteerd (myFAMIFED zal myFamiris worden), zoals onder andere de website www.famiris.brussels waarop mensen met enkele klikken hun kraam- en kindergeld kunnen aanvragen. Toch zet Famiris niet enkel in op digitalisering, maar ook op echt menselijke contacten. Er is fors geïnvesteerd in de onthaalruimte zodat ook de meest kwetsbare gezinnen met hun vragen bij ons terecht kunnen. Elke dag verwelkomt het publieke kinderbijslagfonds klanten in een volledig nieuwe ruimte. « De oude onthaalruimte werd te klein. Nu is ze veel ruimer. Het is aangenamer voor ons en voor de gezinnen », legt Carine uit. « We hebben nu een “écrivain public” die elke dinsdagnamiddag langskomt en mensen helpt om documenten in te vullen, of die nu bestemd zijn voor Famiris, sociale woningen of voor gemeente gaat. Deze dienstverlening staat open voor iedereen ».

Famiris hecht veel belang aan een goede communicatie met alle Brusselse burgers, maar de allerhoogste prioriteit is en blijft natuurlijk een tijdige en correcte betaling van de kinderbijslag aan wie er recht op heeft.