Famiris myIriscare Klachten

Vier met ons dertig jaar rechten van het kind

Dertig jaar geleden, op 20 november 1989, werd door de wereldleiders een historische verbintenis ondertekend: het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind was daarmee een feit.

 

Deze verjaardag is een gelegenheid om een balans op te maken van de rechten van het kind. De laatste dertig jaar werd grote vooruitgang geboekt. Uit cijfers van UNICEF (het Kinderfonds van de Verenigde Naties) blijkt dat:

  • Kindersterfte bij kinderen jonger dan 5 jaar daalde met meer dan 50 % sedert 1990.
  • Het percentage ondervoede kinderen liep bijna met de helft terug sedert 1990.
  • 2,6 miljard meer mensen hebben toegang tot zuiverder drinkwater.

Hoewel er grote stappen vooruit zijn gezet, kan er nog veel gebeuren om kinderrechten en om hun dagelijks bestaan te verbeteren. Overal ter wereld… maar niet alleen ver van huis. Volgens recente artikels groeien vier op de tien Brusselse kinderen op in een gezin onder de armoedegrens.

Voor ons publiek kinderbijslagfonds is het belangrijk 30 jaar kinderrechten te vieren. Maar het is ook van belang om zoveel mogelijk acties op te zetten om elke dag het leven van kinderen in heel de wereld nog te verbeteren. Elk kind verdient namelijk de beste start.

Naast ons dagelijks streven om elk kind in de best mogelijke omstandigheden te laten leven, hebben we beslist een klein gebaar te maken om jullie met ons de dertig jaar van de rechten van het kind te laten vieren. Iedereen die zich op 20 november 2019 aanbiedt bij ons onthaal krijgt Brusselse wafels. Want een betere wereld begint soms bij een klein gebaar.