Famiris myIriscare Klachten

Rookstopbegeleiding

Waarover gaat het?

Artsen of erkende tabakologen kunnen Brusselse patiënten helpen om te stoppen met roken. Deze bevoegdheid wordt uitgeoefend door Vivalis van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Welke rol speelt Iriscare?

Iriscare staat in voor de financiering wanneer de rookstopbegeleiding verloopt via de Brusselse verzekeringsinstellingen.

Welke nomenclatuurnummers moeten worden gebruikt?

De arts of erkende tabakoloog doet aangifte van de volgende nomenclatuurnummers:

 Ambulant
Vanaf 1/1/22
Ambulant
Oude pseudocode
Gehospitaliseerd
Vanaf 1/1/22
Gehospitaliseerd
Oude pseudocode
Eerste sessie421016740434421027740445
Volgende sessies421038740456421049740460
Sessies voor zwangere vrouwen421053 (eerste en volgende)740471 (eerste en volgende)421064740482

Welke documenten gebruiken voor de facturatie?

Vanaf 1 januari 2019 moeten de verstrekkingen voor rookstopbegeleiding en de andere zorgverstrekkingen afzonderlijk gefactureerd worden.

  • De artsen en de als tabakoloog erkende zorgprofessionals vullen een getuigschrift voor verstrekte hulp in.
  • De erkende tabakologen die geen zorg verstrekken gebruiken het facturatiedocument nr.75.
  • Alle rookstopbegeleiders vullen het opvolgingsdocument nr.76  in dat bij het medisch dossier van de patiënt moet worden gevoegd.