Famiris myIriscare Klachten

Revalidatieovereenkomsten

Wat zijn revalidatieovereenkomsten?

Het zijn contracten afgesloten tussen de Bicommunautaire gezondheidsdienst, Iriscare, en de inrichtende macht van een revalidatiecentrum.

Wat is een revalidatiecentrum ?

In Brussel financiert Iriscare 24 bicommunautaire revalidatiecentra. Die centra hebben als gemeenschappelijk punt dat ze een onthaal en een gespecialiseerde en multidisciplinaire behandeling bieden. Ze verstrekken residentiële of ambulante zorg, doorgaans van beperkte duur (van enkele maanden tot verschillende jaren) naargelang het doel en de aard van de zorg. Dankzij de biopsychosociale benadering van die instellingen worden de personen die er beroep op doen in hun geheel benaderd en krijgen ze zorg op maat.

Wat zijn de doelstellingen van revalidatie?

Op korte termijn zijn de voornaamste doelstellingen van de functionele revalidatie: de frequentie en de intensiteit van de problemen verlagen, persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing bevorderen, het lijden te verminderen en de levenskwaliteit van de begunstigden verhogen. Revalidatie heeft op lange termijn een grotere zelfredzaamheid en een betere sociale inschakeling als doel, opdat de begunstigden het circuit van de zorginstellingen zouden kunnen verlaten.

Wie kan er terecht?

De revalidatiecentra ontvangen kinderen (vanaf enkele maanden), adolescenten of volwassenen. De patiënten kunnen terecht bij de verschillende zorgcentra naargelang de moeilijkheden die ze ervaren:

  • Doofheid
  • Gezichtsstoornissen
  • Spraakstoornissen
  • Ernstige ontwikkelingsstoornissen (autisme, …), gedragsstoornissen en andere psychopathologieën en affectieve problemen bij kinderen
  • Vroege problemen bij ouder-kind-interactie
  • Respijtzorg
  • Psychosociale re-integratie voor volwassenen
  • Verslavingen / drugverslaving
  • Cerebrovasculair accident (CVA) en zware hersenletsels
  • Hersenverlamming en langdurige neurologische aandoeningen

Wat verandert sinds 2019?

Sinds 1 januari 2019 neemt Iriscare de rol van het RIZIV over voor de 24 Brusselse bicommunautaire revalidatiecentra.

De instructies met betrekking tot de federale prestaties, kunnen worden geraadpleegd op de website van het RIZIV.

RaaS (RVT-as-a-Service)

Toegang krijgen tot RaaS gebeurt via het federale eHealth. U dient zich in te loggen met uw elektronische identiteitskaart of een andere identificatiemethode zoals “itsme“.