Famiris myIriscare Klachten

Inspecties

Iriscare houdt en organiseert de inspecties van de instellingen die onder zijn bevoegdheid vallen.

Om welke instellingen gaat het?

Sinds 1 januari 2023 houdt en organiseert Iriscare inspecties in verschillende sectoren:

  • de ouderensector (rusthuizen, serviceresidenties …);
  • de sector personen met een handicap (verblijfscentra, dagcentra …);
  • de diensten voor thuishulp en thuisoppas;
  • de diensten die actief zijn op het vlak van risicobeperking (bv. Gate, de risicobeperkende gebruiksruimte);
  • de sector kinderopvang (kinderdagverblijven, onthaalouders …).

De overname van de controle door Iriscare betreft momenteel slechts een aantal sectoren. Dat is echter maar een eerste stap. De komende jaren zullen alle instellingen die erkend zijn door Iriscare of waarmee Iriscare een overeenkomst heeft een transparant en efficiënt controle- en inspectieproces ondergaan. Dat zal op maat zijn van hun situatie, en bijdragen aan voortdurende verbetering in het belang van de begunstigden.

Wat is onze filosofie?

Iriscare voert grondige inspecties uit in combinatie met een proactieve begeleiding van de instellingen. De begeleiding van de instellingen zorgt ervoor dat er bij de instellingen praktijken worden ontwikkeld, het best mogelijke, en dat er op optimale wijze rekening wordt gehouden met het welzijn, de levenskwaliteit van de begunstigden en de zorgkwaliteit. Iriscare wil op die manier een dynamiek van voortdurende verbetering in de hand werken en het welzijn van het personeel vergroten.

En in de praktijk?

Iriscare heeft een filosofie en een strategie voor inspecties ontwikkeld die zo goed mogelijk inspelen op de reële praktijk. Daarom heeft Iriscare:

  • een multidisciplinair team van kwaliteitscontroleurs opgericht dat bestaat uit verpleegkundigen, ergotherapeuten, maatschappelijk assistenten en logopedisten;
  • een nauwere samenwerking opgezet op het vlak van het administratieve beheer en de inspectie om de opvolging van dossiers te verbeteren;
  • het controle- en inspectieproces zo objectief mogelijk gemaakt en begeleiding aangeboden om de normen die voortdurende verbetering beogen goed te begrijpen en na te leven.

Meer weten?

Praktische hulpmiddelen en webinars vind je in onze toolbox.