Famiris myIriscare Klachten

Nieuwe Deelsectorcodes voor Brusselse Zorgvoorzieningen vanaf derde kwartaal 2024

Vanaf het derde kwartaal van 2024 worden nieuwe deelsectorcodes ingevoerd in de driemaandelijkse RSZ-aangifte (DmfA) voor specifieke zorgvoorzieningen in Brussel. Dit geldt voor rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, centra voor dagverzorging, initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen, revalidatiecentra en multidisciplinaire teams voor palliatieve zorg.

Waarom deelsectorcodes?

De deelsectorcodes zijn verplicht in te vullen per trimester voor elke werknemer in de betrokken sectoren. Ze geven aan in welke deelsector de werknemer actief is. Deze codes helpen om de administratieve lasten te verminderen en de financiering nauwkeuriger te maken. Dankzij deze codes kan Iriscare DmfA-gegevens direct importeren in hun financieringssysteem Curas, wat zorgt voor een correcte financiering op basis van werkelijke prestatiegegevens.

Voorwaarden voor succes

Voor een correcte gegevensoverdracht naar Curas moeten de volgende voorwaarden worden vervuld:

  • Het KBO-nummer in Curas moet identiek zijn aan dat in de DmfA.
  • Het vestigingseenheidsnummer moet overeenkomen.
  • De juiste deelsectorcode moet worden ingevuld voor elke werknemer en elk trimester.
  • De contractperiodes in Curas moeten aansluiten bij de tewerkstellingsperiodes in de DmfA.

Als een werknemer meerdere deelsectorcodes heeft bij één werkgever, volstaat het om de code van de hoofdactiviteit in te vullen. Dit kan echter manuele correcties in Curas vereisen.

Belang van correcte invoer

Iriscare wil benadrukken hoe belangrijk het is om de deelsectorcodes en vestigingseenheidsnummers nauwkeurig in te voeren. Onjuiste gegevens kunnen leiden tot handmatige correcties en problemen bij het toewijzen van prestatiegegevens aan de juiste dossiers in Curas.

Testperiode en implementatie

Er wordt een testperiode ingevoerd met DmfA-gegevens van het derde kwartaal van 2024 (aangifte ingediend vanaf 01/10/2024) en het vierde kwartaal van 2024 (aangifte ingediend vanaf 01/01/2025). Vanaf de aangifte van het eerste kwartaal van 2025 (aangifte ingediend vanaf 01/04/2025) zullen de gegevens gebruikt worden in de productieomgeving van Curas.

Ondersteuning

De RSZ en Iriscare zullen technische instructies verstrekken om zorgvoorzieningen te helpen bij het gebruik van de deelsectorcodes. Voor vragen kunnen zorginstellingen contact opnemen met Iriscare.

Toepasselijke deelsectorcodes

  • 1401: Psychiatrische verzorgingstehuizen
  • 1410: Rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, en centra voor kortverblijf
  • 1412: Centra voor dagverzorging
  • 1430: Revalidatiecentra
  • 1440: Initiatieven voor Beschut Wonen
  • 1460: Multidisciplinaire begeleidingsteams palliatieve zorg

Contact

Voor zorginstellingen die twijfelen of zij tot de betrokken deelsectoren behoren, kunnen contact opnemen met Iriscare.