Famiris myIriscare Klachten

Bijeenkomsten van juni tot oktober 2024 voor het brusselse netwerk van coördinerend en raadgevend artsen en referentieartsen

Het Brusselse netwerk van coördinerend en raadgevend artsen en referentieartsen is actiever dan ooit!

In januari en maart 2024 werden twee bijeenkomsten gehouden over voorschriften in RVT’s en de nieuwe erkenningsnormen. Op die bijeenkomsten worden niet alleen interessante onderwerpen besproken, ze bevorderen ook uitwisselingen tussen artsen over actuele onderwerpen in verband met geriatrie en RVT’s in het bijzonder.

Ze worden georganiseerd in samenwerking met de FAMGB en de BHAK, die de artsen meedelen hoe ze zich kunnen inschrijven.

Noteer alvast de volgende data!

Dinsdag 25 juni 2024 – Wensen rond het levenseinde: hoe kunnen we ze respecteren?

Voor deze bijeenkomst aan het begin van de zomer opent RVT Magnolia zijn deuren. Zijn CRA, dokter Mark Huylebroeck, zal het hebben over euthanasie voor personen met dementie.

In het tweede deel zal dokter Marc Decroly, ook een CRA met daarnaast ervaring op het vlak van MUG, uitleg geven over een nuttig beslissingshulpmiddel bij ziekenhuisopnames: een essentieel therapeutisch beslissingsdocument wanneer de vraag rijst om de spoedgevallendienst te bellen.

Dinsdag 15 oktober 2024 – Met welke middelen kunnen we ondervoeding bij ouderen bestrijden?

Hélène Lejeune, een diëtiste en experte in de voeding van ouderen, zal haar expertise delen in het verminderen van de schadelijke effecten van ondervoeding, vooral als er sprake is van comorbiditeiten en polymedicatie. Hoe kan ondervoeding behandeld worden? Wat is er mogelijk in een instelling?

Dit is een belangrijk onderwerp voor alle huisartsen en CRA’s in het bijzonder. Aan de ene kant is het gekoppeld aan de nieuwe erkenningsnormen voor RVT’s en RH’s in Brussel. Aan de andere kant introduceert het de Europese campagne tegen ondervoeding die in november 2024 wordt georganiseerd.

Om de theorie naar de praktijk te vertalen, zullen professor André Van Gossum, gastro-enteroloog, en dokter Michel Hanset een aantal concrete klinische casussen toelichten.