Famiris myIriscare Klachten

“It takes a village”: ondersteuning bij de cultuuromslag voor de rusthuissector is gestart

Op 18 januari 2024 werd een besluit aangenomen tot herziening van de erkenningsnormen waaraan de ouderenvoorzieningen moeten voldoen. Het treedt op 1 september 2024 in werking.

De hervorming van de erkenningsnormen die minister van Gezondheid Alain Maron en Iriscare hebben opgezet, is bedoeld om rusthuizen (RH’s) en rust- en verzorgingstehuizen (RVT’s) te helpen een cultuuromslag te maken waarbij op het gebied van opvang, ondersteuning en zorg men zich voorrang geeft op het welzijn van ouderen.

In deze context heeft Iriscare de hulp ingeroepen van de Koning Boudewijnstichting om het project “It takes a village” te ontwikkelen: een ondersteuningsprogramma voor de RH’s en RVT’s om hen te helpen de nieuwe normen toe te passen en hen te begeleiden bij de cultuuromslag in hun instelling.

Minister Alain Maron: “It takes a village belichaamt perfect de verandering aan het werk. De sector van RH’s en RVT’s is volop in verandering. Dat is een enorme uitdaging en we zijn ervan overtuigd dat we samen met de professionals, de bewoners, de familie en de burgers van onze rusthuizen nog betere leefomgevingen kunnen maken waar ouderen zich goed voelen. It takes a village … vandaag bouwen we aan de rusthuizen van morgen.

In de praktijk zullen RH’S en RVT’s die dat wensen kunnen genieten van coachingsessies, opleidingen, mede-ontwikkelingssessies en de uitwisseling van goede praktijken voor al hun personeelsleden, door zich te registreren op het online platform “It takes a village“.

Na overleg met de directies van rusthuizen, ouderen die in een rusthuis wonen of niet, en andere belanghebbenden uit de sector, heeft de Koning Boudewijnstichting een aanbod van 5 trajecten ontwikkeld dat zo goed mogelijk wil aansluiten bij het ritme en de eigenheid van elke situatie, op basis van behoeften en wensen. Dat programma wordt financieel ondersteund door Iriscare en is bijgevolg gratis voor de RH’s en RVT’s.

Onder de voorgestelde activiteiten kunnen RH’S en RVT’s een beroep doen op een ondersteuning vanuit de Tubbe- of Montessori-benadering. Deze modellen waarbij de oudere centraal staat, zijn erg belangrijk. Ze zijn zelfs de inspiratie achter de filosofie van de nieuwe erkenningsnormen.

Het platform is nu online en de registratie is geopend: https://itav.brussels.

Contact
pers@iriscare.brussels