Famiris myIriscare Klachten

Zesde bijeenkomst van het hoofdverpleegkundigennetwerk van de RH’s/RVT’s: samen nadenken over de evolutie van de verpleegkunde op basis van de situatie op het terrein

Op 20 februari 2024 vond in het rusthuis en rust- en verzorgingstehuis (RH/RVT) De Kriekenboomgaard in Schaarbeek de zesde bijeenkomst plaats van het hoofdverpleegkundigennetwerk van de RH’s/RVT’s. De Kriekenboomgaard ontving dit evenement voor de eerste keer en vormde de ideale omgeving voor besprekingen en denkoefeningen over de toekomst van het beroep.

Anaïs Rowier en Coralie Chan, gewestelijk hoofdverpleegkundigen bij Iriscare, stelden de resultaten voor van de bijeenkomsten in 2022-2023. Het evenement was de gelegenheid om de balans op te maken van de geboekte vooruitgang en de uitdagingen waarmee zorgprofessionals in rust- en verzorgingstehuizen worden geconfronteerd.

Er werd ingegaan op de praktijk en de verdeling van het werk dat zorgprofessionals in RH’s/RVT’s uitvoeren, en op de evolutie van het beroep. Een lezing van Miguel Lardennois, adviseur gezondheidsbeleid bij het kabinet-Maron, gaf de aanwezigen de kans om de evolutie van het beroep van verpleegkundige te volgen vanaf het prille begin tot nu. Er werd ook ingegaan op de toekomst van het beroep.

De besprekingen die volgden, waren uitgebreid en constructief. Ze vergeleken de verschillende vaardigheden en verantwoordelijkheden van verpleegkundigen met de situatie op het terrein. Die besprekingen resulteerden in een beter begrip van de huidige uitdagingen voor het beroep en denkoefeningen over concrete verbeteringsmogelijkheden. Dergelijke ontmoetingen helpen de vertrouwensband tussen de actoren in de sector te versterken en zorgen voor een beter begrip van de realiteit op het terrein.

De opdrachten van het hoofdverpleegkundigennetwerk zijn regelmatig communiceren met het terrein, gericht advies vragen aan het netwerk, specifieke thema’s bespreken en beter begrijpen welke problemen de sector ervaart. Dat zijn allemaal essentiële doelstellingen om de optimale begeleiding  voor bewoners te garanderen.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op 29 maart 2024 van 13.30 tot 15.30 uur.
Iriscare zal dan in gesprek gaan met de hoofdverpleegkundigen van de RH’s/RVT’s over de nieuwe erkenningsnormen voor voorzieningen voor ouderen en de Koning Boudewijnstichting zal er het project “It takes a village” om de cultuuromslag in de RH’s/RVT’s te begeleiden, voorstellen.

Schrijf u in voor de zevende vergadering van het hoofdverpleegkundigennetwerk.