Famiris myIriscare Klachten

Cultuuromslag in de RH’s en RVT’s : schrijf u in voor webinars

De nieuwe erkenningsnormen die op 1 september van kracht worden, zijn bedoeld om rusthuizen (RH’s) en rust- en verzorgingstehuizen (RVT’s) te helpen een cultuuromslag te maken waarbij op het gebied van opvang, ondersteuning en zorg men zich voorrang geeft op het welzijn van ouderen.

In deze contexte heeft Iriscare de hulp ingeroepen van de Koning Boudewijnstichting om het project “It takes a village” te ontwikkelen : een ondersteuningsprogramma voor RH’s en RVT’s om hen te helpen zich aan te passen aan de cultuuromslag die de nieuwe normen met zich mee kunnen brengen.

In de praktijk zullen RH’S en RVT’s die dat wensen kunnen genieten van coachingsessies, opleidingen, intervisies en de uitwisseling van goede praktijken voor al hun personeelsleden, door zich te registreren op het online platform “It takes a village” vanaf 1 april.

Onder de voorgestelde activiteiten kunnen RH’S en RVT’s onder andere een beroep doen op een ondersteuning vanuit de Tubbe- of Montessori-benadering die de filosofie van de nieuwe erkenningsnormen hebben geïnspireerd.

Wilt u meer weten? Schrijf u in voor de toelichtingswebinars :

Alle webinars worden vertaald in het FR/NL.