Famiris myIriscare Klachten

Beheerders en directeurs van rust- en verzorgingstehuizen : schrijf u in voor de presentatie over nieuwe erkenningsnormen

Het nieuwe besluit tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan ouderenvoorzieningen moeten voldoen werd goedgekeurd door het Verenigd College. Het treedt op 1 september 2024 in werking. 

Dit nieuwe besluit richt zich voornamelijk op het verbeteren van de levens- en zorgkwaliteit van ouderen in rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen. 

Bent u beheerder of directeur van een erkend rusthuis of rust- en verzorgingstehuis?

Iriscare organiseert op 12 maart 2024 van 14u tot 16u een webinar om de belangrijkste wijzigingen in de hervorming van de erkenningsnormen voor te stellen en uw vragen te beantwoorden.

We nodigen u uit om u tot 7 maart te registreren via de volgende link zodat wij u tijdig de informatie omtrent u virtuele deelname, kunnen bezorgen: https://s.chkmkt.com/?e=380183&d=e&h=CC43D5AF29D7B62

Het doelpubliek voor dit webinar zijn beheerders en directeurs van erkende rust- en verzorgingstehuizen. Andere informatiesessies zullen worden georganiseerd voor hoofdverpleegkundigen, coördinerende en raadgevende artsen (CRA) en referentiepersonen voor dementie.