Famiris myIriscare Klachten

Bijeenkomsten in 2024 voor het Brusselse netwerk van coördinerend en raadgevend artsen en referentieartsen

Het Brusselse netwerk van coördinerend en raadgevend artsen (CRA’s) blijft actief in 2024!

Er zijn verschillende bijeenkomsten gepland met actuele thema’s. Deze bijeenkomsten bieden CRA’s/referentieartsen de gelegenheid om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in de sector en informatie uit te wisselen met hun Brusselse collega’s. Ze worden georganiseerd in samenwerking met de FBHAV en de BHAK, die de artsen meedelen hoe ze zich kunnen inschrijven.

23 januari 2024: de kwestie van geneesmiddelen in RVT’s: van voorschrift tot therapietrouw

Voorschrijven in een RVT (rust- en verzorgingstehuis) is vaak anders dan in een dokterspraktijk. Er rijzen immers vragen over het voorschrift (soms achteraf gevraagd), het geneesmiddelentekort, wie waarvoor verantwoordelijk is en de vrijheid van patiënten. 

Deze uiteenzetting zal verrijkt worden door de ervaring van huisartsen, in samenwerking met apothekers van pharmacy.brussels.

19 maart 2024: nieuwe erkenningsnormen voor RVT’s in Brussel

Een besluit over de nieuwe erkenningsnormen is in voorbereiding en zal in 2024 worden gepubliceerd. Tijdens deze infosessie worden de belangrijkste veranderingen uitgelegd aan de CRA’s en referentieartsen en krijgen ze de kans om eventuele vragen te stellen.

25 juni 2024: samenwerking met de tweedelijnszorg en fysieke dwang

Deze avond, georganiseerd in samenwerking met geriaters, gaat hoofdzakelijk over samenwerking met de tweedelijnszorg en fysieke dwang in instellingen.

22 oktober 2024: dermatologie bij ouderen

Deze herfstsessie richt zich op dermatologische problemen, waaronder doorligwonden en zweren.