Famiris myIriscare Klachten

Schoolpremie uitbetaald aan meer dan 300.000 Brusselse kinderen

Elk jaar wordt de jaarlijkse leeftijdsbijslag (de vroegere schoolpremie) in augustus uitbetaald aan Brusselse gezinnen. Dit jaar konden 316.974 kinderen genieten van dit duwtje in de rug om het schooljaar goed in te zetten.

In augustus ontvingen 316.974 Brusselse kinderen de jaarlijkse leeftijdsbijslag, beter bekend als schoolpremie.

Wat is de schoolpremie?

Het gaat om een premie die eenmaal per jaar wordt uitbetaald. Dit jaarlijkse forfaitaire bedrag is bedoeld om ouders te helpen met de schooluitgaven voor hun kinderen.

De Brusselse gezinnen moeten geen specifieke stappen ondernemen om deze schoolpremie te ontvangen. Die wordt automatisch bij de kinderbijslag voor juli gevoegd en uitbetaald in augustus.

Een verhoging met 6%

Het bedrag van de schoolpremie stijgt afhankelijk van de leeftijd van het kind. Voor de categorie van de 18- tot 24-jarigen is het bedrag bovendien hoger voor de studenten in het hoger onderwijs.

Als gevolg van de indexering zijn in 2023 de bedragen verhoogd met 6% ten opzichte van 2022. Naar aanleiding hiervan ontvingen de 0- tot 2-jarigen en 3- tot 5-jarigen 23,43 euro (tegenover 22,08 euro in 2022). Kinderen van 6 tot 11 jaar ontvingen 35,15 euro (tegenover 33,12 euro in 2022). Kinderen van 12 tot 17 jaar en 18- tot 24-jarigen (die geen hoger onderwijs volgen) ontvingen 58,59 euro (tegenover 55,21 euro in 2022). Tot slot ontvingen de 18- tot 24-jarigen die hoger onderwijs volgen 93,74 euro (tegenover 88,33 euro in 2022).

Een duwtje in de rug, het hele jaar door

De kinderbijslagregeling werd zo uitgedacht om voordelig te zijn voor alle Brusselse kinderen. De nieuwe regeling houdt trouwens rekening met de specifieke situaties van de gezinnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en besteedt bijzondere aandacht aan gezinnen in een kwetsbare situatie of met een laag inkomen. De bedragen van de sociale toeslagen werden daarom verhoogd in de nieuwe Brusselse regeling om het hele jaar door steun te kunnen bieden aan de gezinnen die hem het meest nodig hebben.

Persontact

pers@iriscare.brussels