Famiris myIriscare Klachten

Handicap: een studie om het dienstenaanbod in Brussel te verbeteren

Het dienstenaanbod voor personen met een handicap in Brussel analyseren en verbeteren: dat is het doel van de studie die Iriscare en de Franse Gemeenschapscommissie (FGC) hebben opgezet. Aan de hand van de resultaten ervan willen ze het dienstenaanbod beter afstemmen op de behoeften van de begunstigden.

In september 2021 hebben Iriscare en de FGC een studie opgezet. Het doel? Het dienstenaanbod en de behoeften van personen met een handicap in Brussel analyseren, om beter te voldoen aan de reële behoeften van de begunstigden.

Register van de diensten

Dankzij het eerste deel van de studie kon een volwaardig register worden opgesteld van het dienstenaanbod voor personen met een handicap in Brussel. Dat register omvat alle diensten die gevestigd zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ongeacht de entiteit waardoor ze erkend zijn.  (Iriscare, FCG, VGC, federale regering, enz.).

Uit het register werd een aantal conclusies getrokken. Zo is het in Brussel, hoewel er een divers aanbod aan diensten bestaat, moeilijk voor de burgers om te achterhalen tot welke entiteit ze zich juist moeten wenden. “De verschillende entiteiten die actief zijn op het Brussels grondgebied, zouden daarom  moeten samengevoegd worden”, aldus Tania Dekens, leidend ambtenaar van Iriscare.

Studie over de behoeften

Die kwantitatieve analyse van het aanbod en de gebruikers van de beschikbare diensten voor personen met een handicap in Brussel werd de basis voor het tweede deel van de studie: het onderzoek naar hun behoeften om te achterhalen welke soorten diensten en structuren als eerste moeten worden ontwikkeld, aangepast of verbeterd.

Om hen rechtstreeks aan het woord te laten, werd er een enquête over de behoeften van personen met een handicap en hun mantelzorgers in Brussel opgestart. Via een online vragenlijst en individuele gesprekken werd nagegaan of het huidige aanbod aan hun behoeften voldoet. Daarbij kwamen voornamelijk de behoefte aan langdurige en uitvoerige begeleiding en de vraag om meer aandacht voor cognitieve handicaps en dubbele diagnoses (d.w.z. een of meer handicaps in combinatie met een psychiatrische stoornis) naar voren.

Aanbod aangepast aan de behoeften

Het doel van deze studie is om het aanbod in Brussel aan te passen en te verbeteren. Wat betekent dat? In de eerste plaats is het de bedoeling om de wetgeving aan te passen aan de behoeften en de realiteit van personen met een handicap. Op langere termijn is het met name de bedoeling om één loket op te zetten waar burgers alle bestaande informatie over handicaps in Brussel kunnen vinden.

Iriscare maakt er een erezaak van om een ambitieus en gecoördineerd beleid te voeren waarin de burger centraal staat en dat regelmatig aangepast wordt om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften van personen met een handicap in Brussel.

Perscontact

pers@iriscare.brussels