Famiris myIriscare Klachten

Iriscare financiert alternatieven voor rusthuizen

Iriscare werkt elke dag aan de verbetering van het welzijn van de bewoners van zijn instellingen en ontwikkelt tezelfdertijd een beleid dat mensen toelaat thuis te blijven wonen. Dat gebeurt, met name, door een gevarieerd huisvestingsaanbod. Daarom steunt en financiert Iriscare projecten rond alternatieven voor rusthuizen.

Om de verscheidenheid aan ouderenstructuren in Brussel te ondersteunen, financiert Iriscare verschillende alternatieven voor rusthuizen, zowel in de openbare als in de privésector, via projectoproepen of meerjarenovereenkomsten. In het kader van de begroting voor de groeinorm 2023 versterkte Iriscare bepaalde projecten die al gefinancierd werden om hun ontwikkeling te waarborgen. Bovendien ondersteunde Iriscare ook nieuwe projecten rond alternatieven.

Meerjarenovereenkomsten

Iriscare financiert verschillende alternatieven dankzij meerjarenovereenkomsten met een looptijd van drie jaar. Dat betreft vier projecten (drie uit de overheidssector en één uit de privésector):

 • de kangoeroewoningen (OCMW Molenbeek): intergenerationele woningen die ouderen en een eenoudergezin samenbrengen;
 • uitbreiding Andromeda (OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe): appartementen op grond van de beginselen van groepswoningen voor kwetsbare personen;
 • het Ergo 2.0-project: een netwerk van wijkergotherapeuten ontwikkelen met het oog op preventie, gezondheidsbevordering en herstel van sociale banden voor mensen die kwetsbaar zijn of hun zelfredzaamheid verliezen en aan functionele achteruitgang lijden;
 • gemeenschappelijke en intergenerationele woningen en het onderzoek van alternatieven (OCMW van de Stad Brussel) bevorderen.

De eerste drie projecten werden in 2023 financieel versterkt om ze aan te passen aan de realiteit op het terrein. Deze versterking volgt op de behoeften die ze kenbaar hebben gemaakt tijdens begeleidingscomités die Iriscare organiseerde.

Projectoproep

Verschillende projecten rond alternatieven voor rusthuizen worden ook ondersteund en gefinancierd naar aanleiding van een projectoproep die in 2022 werd uitgeschreven. Die projecten omvatten een project van de overheidssector en twee projecten van de privésector:

 • het Ergo-project (OCMW van Molenbeek): een dienst oprichten van ergotherapeuten die ouderen aan huis bezoeken om hen, in samenwerking met partners, te helpen hun woning aan te passen zodat ze er zelfstandig kunnen wonen;
 • het project autonomiekrediet tegen nul procent (vzw Solival): een lening tegen nul procent voor personen met een handicap en/of zestigplussers. Ze kunnen er inrichtingswerken mee financieren om hun woning aan te passen, zodat ze er zelfstandig kunnen wonen;
 • vzw Vice Versa: het eerste project rond gezamenlijk huren voor ouderen met cognitieve problemen opzetten, dat geïnspireerd is op het Quebecse model Carpe Diem. 

Nieuwe projecten

Ook drie nieuwe projecten (een uit de overheidssector en twee uit de privésector) zullen vanaf 2023 subsidies ontvangen. Die worden in eerste instantie voor een jaar toegekend:

 • het Komma-project (OCMW Molenbeek): een haalbaarheidsstudie uitvoeren om een nieuwe kleinschalige groepswoning voor personen met dementie te bouwen;
 • het project cohousing (Abbeyfield): gemeenschappelijke groepswoningen voor ouderen oprichten en opvolgen;
 • Maison des Griottes: een gemeenschappelijke woning voor ouderen met zevenendertig studio’s die in november 2020 haar deuren opende.

Sociale serviceresidenties

Naast deze projecten ondersteunt Iriscare ook de ontwikkeling van sociale serviceresidenties. Met sociale serviceresidenties bedoelen we serviceresidenties die een sociaal project uitvoeren, dat wil zeggen dat de prijzen betaalbaar zijn en eventueel aangepast zijn aan de financiële mogelijkheden van de bewoners en dat een gemeenschapsvisie wordt gehanteerd die gericht is op het stimuleren van de sociale relaties tussen de bewoners, maar ook op het contact met de wijk, zijn bewoners en zijn verenigingsleven.

Drie projecten worden gefinancierd, met name na naar aanleiding van een projectoproep in 2021:

 • het Alliance-project (BGHM en OCMW Molenbeek) betreft de bouw van een sociale serviceresidentie met vierentwintig serviceflats;
 • het project “Tisseurs de lien” (vzw CSD, Bras dessus Bras dessous en Senior Montessori): haalbaarheidsstudie en een sociale serviceresidentie oprichten met achtentwintig woningen;
 • de sociale serviceresidentie Lemaire (OVM Molenbeekse Woningen en OCMW Molenbeek), die op 1 juli 2022 operationeel werd.

Ook de sociale serviceresidentie Lemaire en het project “Tisseurs de liens” ontvingen in 2023 nieuwe subsidies om de continuïteit van hun werking en ontwikkeling na de door de projectoproep gedekte periode te waarborgen. Het Alliance-project wacht nog op vergunningen.

Voor minister Alain Maron “maken al deze projecten deel uit van onze hervorming van de ouderensector. Door hun ontwikkeling te ondersteunen, komen we meer tegemoet aan de behoeften en wensen van de ouderen: toegankelijke, menselijke structuren die deel uitmaken van hun wijk en het verenigingsleven ervan. We creëren nieuwe leefruimten waar ouderen worden verzorgd.

Alternatieven voor rusthuizen zijn gevarieerde en interessante vormen van huisvesting voor ouderen die niet rechtstreeks naar een rusthuis willen gaan als ze niet meer alleen thuis kunnen wonen. Voor Iriscare is het dus essentieel om structuren in die richting op te starten en te ondersteunen om tegemoet te komen aan de behoeften van de Brusselse ouderen.

Perscontact

pers@iriscare.brussels