Famiris myIriscare Klachten

Rusthuizen: een nieuwe mijlpaal voor de hervorming van de normen

In Brussel zetten minister Maron en Iriscare de hervorming van de rusthuizen voort. Na de goedkeuring van een nieuwe wettelijke basis in 2022 keurde het Verenigd College op 25 mei twee belangrijke pijlers van de hervorming goed in eerste lezing.

Het is van fundamenteel belang de begeleiding van ouderen in rusthuizen opnieuw uit te denken en bij te stellen. Daarom hebben minister Maron en Iriscare zich verbonden tot een grondige hervorming van de sector om het welzijn te verbeteren van zowel de ouderen als de professionals die er werken. Op 25 mei werd een belangrijke stap gezet.

Erkenningsnormen die gericht zijn op het welzijn van bewoners

Het ontwerp van besluit over de hervorming van de erkenningsnormen voor rusthuizen werd goedgekeurd na meer dan een jaar overleg met de sector en alle belanghebbende partijen. Die hervorming is bedoeld om die instellingen toe te laten kwaliteitsvolle leefomgevingen te worden, die openstaan voor hun wijk. Belangrijke pijlers van de hervorming zijn met name de verbetering van de zorgkwaliteit, de infrastructuur, de voeding en het eetplezier, en de ontwikkeling van een voortdurende verbeteringsdynamiek.

De zelfredzaamheid van alle ouderen behouden en hun capaciteiten opwaarderen is ook een belangrijk aspect van deze hervorming. Het is de bedoeling om uit te gaan van de principes van de Tubbe- en Montessorimodellen om een gemeenschappelijke aanpak te bepalen voor alle rusthuizen. Bovendien willen we de instellingen die deze modellen verder willen ontwikkelen, daarin ondersteunen.

Bijkomend personeel om de begeleiding van de ouderen uit te breiden

Naar aanleiding van het voorgaande is een ontwerp van besluit goedgekeurd waarmee het aantal kinesitherapeuten, logopedisten, psychologen, opvoeders en diëtisten wordt vermeerderd. Dat zal ons in staat stellen uitgebreide psychosociale begeleiding aan te bieden, die gericht is op de dynamiek van het gemeenschapsleven in rusthuizen. Dit moet ook toelaten het evenwicht tussen het zorgpersoneel en het begeleidend personeel te verbeteren en te zorgen voor een betere taakverdeling tussen de verschillende personeelsleden.

Bij minister Maron klinkt het zo: “Deze maatregelen hebben een gemeenschappelijk doel: rust- en verzorgingstehuizen omvormen tot echte leefomgevingen, waar men zorg toegediend krijgt. Het moeten participatieve en dynamische instellingen zijn, die openstaan voor hun wijk en het verenigingsleven, met aandacht voor eenieders welzijn, door te bouwen op de capaciteiten van de ouderen“.

Perscontact

pers@iriscare.brussels