Famiris myIriscare Klachten

Tweede vergadering van het hoofdverpleegkundigennetwerk

Na het inhuldigingsevenement op 12 oktober 2022 is het hoofdverpleegkundigennetwerk van de Brusselse rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen op 15 december 2022 opnieuw bijeengekomen. Op de agenda: nadenken over het verschil in taken en verantwoordelijkheden tussen hoofdverpleegkundigen, verpleegkundigen en zorgkundigen.

Op 15 december 2022 is het Brussels hoofdverpleegkundigennetwerk van rusthuizen (RH’s) en rust- en verzorgingstehuizen (RVT’s) voor een tweede keer bijeengekomen. Tijdens de eerste vergadering op 12 oktober 2022 kregen alle deelnemers de kans om thema’s voor de volgende bijeenkomsten voor te stellen.

De gesprekken en voorstellen tijdens de eerste vergadering bevestigen dat de aantrekking en het behoud van personeel een onderwerp blijft waarover de actoren in de gezondheidssector bezorgd zijn. De tweede bijeenkomst was een uitgelezen gelegenheid om daar verder op in te gaan en het thema vanuit een andere invalshoek te benaderen: het verschil in taken en verantwoordelijkheden tussen hoofdverpleegkundigen, verpleegkundigen en zorgkundigen.

Wat is het hoofdverpleegkundigennetwerk?

De pandemie maakte duidelijk hoe cruciaal de ondersteuning van en samenwerking met de sector van de RH’s en RVT’s is. Dankzij de ondersteuning en begeleiding die Iriscare biedt aan de RH’s en RVT’s die onder zijn bevoegdheid vallen, kon er een echte vertrouwensrelatie groeien met die instellingen. Met de concrete oprichting van een hoofdverpleegkundigennetwerk krijgt die bevoorrechte band een duurzaam karakter.

Het is de bedoeling regelmatig contact te houden met de praktijk, het netwerk om gericht advies te vragen, uit te wisselen over specifieke thema’s en een beter zicht te hebben op de problemen waarmee de sector te kampen heeft.