Famiris myIriscare Klachten

Ontdek Curas: de nieuwe financieringsapplicatie bestemd voor de Brusselse zorgvoorzieningen

Sinds januari 2023 werkt iriscare met een eigen financieringsapplicatie Curas, ter vervanging van de federale applicatie RaaS. Deze nieuwe applicatie is bestemd voor de financiering van de eindeloopbaanmaatregelen, de forfaitaire tegemoetkoming en het derde luik.

Iriscare verzamelt via Curas personeelsgegevens van uw organisatie om de financiering correct te berekenen, betalen en communiceren aan de Brusselse zorgvoorzieningen. Iriscare wenst met Curas een transparante tool aan te bieden om financieringsgegevens op een beveiligde manier uit te wisselen met uw zorgvoorziening.